Menü Kapat

Anlamı
1) de, da, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik, keza, yine de, buna rağmen, ne de olsa [zarf, bağlaç, ön ek]

Meaning
1) again, and, also, still (doing something) [adverb, conjunction, prefix]

さあ

Anlamı
1( gel, şimdi gel, hadi canım! , acele et! , çabuk ol! , haydi! [bağlaç, ünlem]
2) kim bilir, bilmiyorum
3) pekala, peki, bakalım, düşünelim, görelim (şaşkınlık veya sürpriz ifade edildiğinde)
4) o konuya gelince, yani, işte, gördün mü?, anladığın gibi

Meaning
1) come, come now, come along, go on, hurry up [conjunction, interjection]
2) well, who knows, I don’t know…, uh, hmm
3) well now, let’s see, there we go, all right (said when surprised or happy)
4) about that, you see

べく

Anlamı
1) amacı ile, olması için, diye, için, -mek için/-mak için, -mek amacıyla, gayesiyle [yardımcı fiil, bağlaç]
2) -meli, -malı (gereklilik, şart anlamı) [yardımcı, son ek]

Meaning
1) in order to, for the purpose of [auxiliary verb, conjunction]
2) must, should [auxiliary, suffix]

Anlamı
1) -de, -da [edat]
2) -diği zaman, -iken
3) ile, vasıtasıyla
4) ve sonra, böylece [bağlaç]
5) ve, ile [yardımcı]
6) bırak da sana söyleyeyim, haberin yok mu? [Kansai ağzı, edat]

Meaning
1) at, in [particle]
2) at, when
3) by, with
4) and then, so [conjunction]
5) and, then [auxiliary]
6) let me tell you, don’t you know [Kansai-ben, particle]