Menü Kapat

間 | boşluk | space | あいだ |

Anlamı
1) boşluk, aralık, mesafe [zarfsal isim, isim]
2) zaman, fasıla, ara [isim (zamansal)]
3) süre, müddet, dönem [zarfsal isim, isim, isim (zamansal)]
4) bağ, bağıntı, ilgi, ilişki, alâka, münasebet [zarfsal isim, isim]
5) üyeler (içinde, arasında) [zarfsal isim, isim]
6) nedeniyle, yüzünden (Anlamı あいだ ile sınırlı) [arkaik, bağlaç]

Meaning
1) space (between), gap, interval, distance [adverbial noun, noun]
2) time (between), pause, break [temporal noun]
3) span (temporal or spatial), stretch, period (while) [adverbial noun, noun, temporal noun]
4) relationship (between, among) [adverbial noun, noun]
5) members (within, among) [adverbial noun, noun]
6) due to, because of (Meaning restricted to あいだ) [archaism, conjunction]

さあ | gel, şimdi gel | come, come now |

Anlamı
1( gel, şimdi gel, hadi canım! , acele et! , çabuk ol! , haydi! [bağlaç, ünlem]
2) kim bilir, bilmiyorum
3) pekala, peki, bakalım, düşünelim, görelim (şaşkınlık veya sürpriz ifade edildiğinde)
4) o konuya gelince, yani, işte, gördün mü?, anladığın gibi

Meaning
1) come, come now, come along, go on, hurry up [conjunction, interjection]
2) well, who knows, I don’t know…, uh, hmm
3) well now, let’s see, there we go, all right (said when surprised or happy)
4) about that, you see