Menü Kapat

苛める

Anlamı
1) kötü davranmak, zorbalık etmek, kabadayılık etmek, canını yakmak, eziyet etmek, azap çektirmek, sataşmak, zulmetmek [ichidan fiili, geçişli fiil]
2) dayanıklı olmak (örn. vücut), sert davranmak, sabretmek

Meaning
1) to ill-treat, to bully, to torment, to pick on, to tease, to be cruel to, to persecute [ichidan verb, transitive verb]
2) to be tough on (e.g. one’s body), to treat harshly

下げる

Anlamı
1) asmak, sarkıtmak, (üstünde) taşımak, takmak [ichidan fiili, geçişli fiil]
2) azaltmak, indirmek, düşürmek
3) alt sınıfa indirmek, geri çekmek
4) (tabak vs.) temizlemek, (masadan yiyecek vs.) kaldırmak

Meaning
1) to hang, to suspend, to wear (e.g. decoration) [ichidan verb, transitive verb]
2) to lower, to reduce, to bring down
3) to demote, to move back, to pull back
4) to clear (plates), to remove (food, etc. from table or altar)

育てる

Anlamı
1) kaldırmak, yükseltmek, dikmek [ichidan fiili, geçişli fiil]
2) eğitmek, terbiye etmek, yetiştirmek, öğretmek, okutmak
3) büyümesini desteklemek, yetiştirmek, beslemek, büyütmek, bakmak, geliştirmek

Meaning
1) to raise, to rear, to bring up [ichidan verb, transitive verb]
2) to train, to teach, to educate
3) to promote the growth of, to nurture, to foster, to develop

点ける

Anlamı
1) açmak, lambayı açmak, aydınlatmak, elektriği yakmak, çalıştırmak [ichidan fiil, geçişli fiil]

Meaning
1) to turn on, to switch on, to light up [ichidan verb, transitive verb]

履く

Anlamı
1) giymek (alt vücut kıyafeti; örn. kilot, don vs.) (genellikle 履く veya 穿く) [godan fiili, geçişli fiil]
2) (bele bir kılıç) kuşanmak, bağlamak, takmak (genelde 佩く veya 帯く)
3) (bir yaya (ok) kiriş) bağlamak, takmak, yerleştirmek [arkaik]

Meaning
1) to put on (lower-body clothing, e.g. pants, skirt, footwear), to wear (usu. 履く or 穿く) [godan verb, transitive verb]
2) to affix (a sword to one’s hip) (usu. 佩く or 帯く)
3) to affix (a bowstring to a bow) [archaism]

作る

Anlamı
1) yapmak,  üretmek, imal etmek, inşa etmek (büyük çaplı bina yapımı için 造る; bir şey üretmek, yapmak için 創る) [godan fiili, geçişli fiil]
2) (yemek) hazırlamak, (alkol) mayalamak, (çay) demlemek
3) yetiştirmek, büyütmek, beslemek
4) sürmek, toprağı sürmek, işlemek (toprak)
5) (belge, döküman) hazırlamak, yazmak
6) (sanatsal faaliyet) yaratmak, oluşturmak, yapmak
7) sözcük uydurmak, deyim bulmak, kurmak, yapmak, belirlemek, saptamak
8) çocuk sahibi olmak, çocuğu olmak
9) makyaj yapmak, boyanmak
10) (bahane vs.) uydurmak
11) yanlış görünmek, yapar gibi görünmek, yalandan yapmak
12) (sıra) olmak, (sıraya) girmek, biçimlendirmek
13) ayarlamak, kurmak, kaydetmek
14) suç işlemek, işlemek

Meaning
1) to make, to produce, to manufacture, to build, to construct (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc.; 創る usu. for creating) [godan verb, transitive verb]
2) to prepare (food), to brew (alcohol)
3) to raise, to grow, to cultivate, to train
4) to till
5) to draw up (a document), to make out, to prepare, to write
6) to create (an artistic work, etc.), to compose
7) to coin (a phrase), to organize, to organise, to establish, to found
8) to have (a child)
9) to make up (one’s face, etc.)
10) to fabricate (an excuse, etc.)
11) to give a (false) appearance, to feign (a smile, etc.), to put on a show of emotion
12) to form (a line, etc.)
13) to set (a record)
14) to commit (a sin, etc.)

聞く

Anlamı
1) duymak, işitmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) (örn. müzik) dinlemek (özellikle 聴く)
3) sormak, sorgulamak, sorguya çekmek, soruşturmak (yasal ve resmi durumlarda 聴く)
4) duymak, haberdar olmak, öğrenmek
5) (nasihat) uymak, itaat etmek
6) (örn. savunma) istemek, (isteğini) dinlemek, (belge) almak, dikkate almak
7) (tütsü vs.) koklamak, koku almak, (koku) sürmek (Anlamı 聞く , 聴く ile sınırlı)
8) (alkol) tatmak, tadına bakmak, denemek (利く şeklinde de kullanılır)

Meaning
1) to hear [godan verb, transitive verb]
2) to listen (e.g. to music) (esp. 聴く)
3) to ask, to enquire, to query (聴く is used in legal and official contexts)
4) to hear about, to hear of, to learn of
5) to follow (advice, order, etc.), to obey, to listen to, to comply with
6) to hear (e.g. a plea), to grant (a request), to accept (e.g. an argument), to give consideration to
7) to smell (esp. incense), to sample (a fragrance) (Meaning restricted to 聞く , 聴く)
8) to taste (alcohol), to try (also 利く)

歌う

Anlamı
1) şarkı söylemek, söylemek [godan fiili, geçişli fiil, geçişsiz fiil]
2) okumak (şiir) bestelemek, yazmak (müzik/şiir) (özellikle 歌う, 詠う) [godan fiili, geçişli fiil]

Meaning
1) to sing [godan verb, transitive verb,  intransitive verb]
2) to sing (one’s praises in a poem, etc.), to compose a poem, to recite a poem (esp. 歌う, 詠う) [godan verb, transitive verb]

開く

Anlamı
1) açmak, açılmak, açtırmak, başlatmak, başlamak [godan fiili, geçişli fiil, geçişsiz fiil]
2) çiçek açmak, çiçeklenmek
3) (dükkan) açmak, iş yeri açmak, işe başlamak
4) genişlemek, bollaşmak, genişletmek
5) (toplantı, parti) düzenlemek, (parti) vermek [godan fiili, geçişli fiil]
6) (hanedan) kurmak, (mezhep) bulmak, başlatmak
7) (sınır, liman vs.) açmak
8) (hesap) açmak
9) (yol) açmak, yolu temizlemek
10) (dosya) açmak [bilgisayar terminilojisi]
11) (kök) bulmak, denklemin kökünü bulmak [matematik terimi]
12) (balık) kesip açmak, temizlemek (魚を開く gibi) [yiyecek terimi]
13) değiştirmek (kanjiyi hiraganaya)
14) genişlemek (giysi, etek vs.) [godan fiili, geçişsiz fiil]
15) yavaşlamak, hız kaybetmek (体が開く, 肩が開く vs. gibi) [spor terimi]

Meaning
1) to open, to undo, to unseal, to unpack [godan verb, transitive verb, intransitive verb]
2) to bloom, to unfold, to spread out
3) to open (for business, e.g. in the morning)
4) to be wide (gap, etc.), to widen
5) to hold (meeting, party, etc.), to give, to open [godan verb, transitive verb]
6) to found (nation, dynasty, sect, etc.), to open (a new business), to set up, to establish, to start
7) to open (ports, borders, etc.)
8) to open (an account)
9) to open up (new land, path, etc.), to clear, to develop
10) to open (a file, etc.) [computer terminology]
11) to extract (root), to reduce (equation) [mathematics]
12) to cut open (fish) (as 魚を開く) [food term]
13) to change (kanji into hiragana)
14) to flare (e.g. skirt) [godan verb, intransitive verb]
15) to slacken (into a poor posture) (as 体が開く, 肩が開く, etc.) [sports term]

話す

Anlamı
1) konuşmak, görüşmek, sohbet etmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) söylemek, demek, anlatmak, açıklamak, izah etmek
3) (bir lisan) konuşmak, dil bilmek

Meaning
1) to talk, to speak, to converse, to chat [godan verb, transitive verb]
2) to tell, to explain, to narrate, to mention, to describe, to discuss
3) to speak (a language)