Menü Kapat

過ぎる

Anlamı
1) içinden geçmek, yanından geçmek, ötesine geçmek [ichidan fiili, geçişsiz fiil]
2) (zaman) geçmek, akmak
3) süresi dolmak, bitmek, sona ermek
4) geçmek, aşmak, geride bırakmak
5) -den daha fazla olmamak (〜に過ぎない  vs. gibi)
6) fazla olmak, çok gelmek, fazla kaçmak (fiilin -masu kökünden veya sıfat kökünden sonra sık sık kullanılır.) [ichidan fiili, geçişsiz fiil, son ek]

Meaning
1) to pass through, to pass by, to go beyond [ichidan verb, intransitive verb]
2) to pass (i.e. of time), to elapse
3) to have expired, to have ended, to be over
4) to exceed, to surpass, to be above
5) to be no more than … (as 〜に過ぎない, etc.)
6) to be excessive, to be too much, to be too …  (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) [ichidan verb, intransitive verb, suffix]

下がる

Anlamı
1) inmek, aşağı gelmek, düşmek [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) sallanmak, sarkmak, asılmak
3) gerilemek, geri çekilmek/gitmek/götürmek
4) kötüleşmek, kötüye gitmek, fenalaşmak, bozulmak
5) günümüze yaklaşmak, şimdiki zamana yakın olmak
6) güneye gitmek

Meaning
1) to come down, to go down, to fall, to drop, to sink, to get lower [godan verb, intransitive verb]
2) to hang, to dangle
3) to move back, to step back, to withdraw, to retire
4) to deteriorate, to fall off, to be downgraded
5) to get closer to the present day
6) to go south (in Kyoto)

汚れる

Anlamı
1) kirlenmek, pislenmek [ichidan fiil, geçişsiz fiil]
2) lekelenmek, lekeli olmak, bozulmak, iffetini kaybetmek

Meaning
1) to get dirty, to become dirty [ichidan verb, intransitive verb]
2) to become sullied, to become corrupted, to lose one’s chastity

移る

Anlamı
1) taşınmak, transfer olmak [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) ilgi veya merak hedefini değiştirmek, başka bir şeyle ilgilenmek
3) (zaman) geçmek, akmak
4) (boya) yayılmak, (koku) sinmek, nüfuz etmek
5) bulaşmak, yayılmak

Meaning
1) to move (house), to transfer (department) [godan verb, intransitive verb]
2) to change the target of interest or concern
3) to elapse (passage of time)
4) to be permeated by a colour or scent
5) to be infected, to be contagious, to spread (as in fire)

分かる

Anlamı
1) anlamak, kavramak, bilmek, algılamak, idrak etmek [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) net olmak, bilinmek, keşfedilmek, gerçekleştirilmek
3) Biliyorum!, ben de öyle düşünüyorum!

Meaning
1) to understand, to comprehend, to grasp, to see, to get, to follow [godan verb, intransitive verb]
2) to become clear, to be known, to be discovered, to be realized, to be realised, to be found out
3) I know!, I think so too!

出かける

Anlamı
1) dışarı çıkmak, yola çıkmak, ayrılmak, gitmek [ichidan fiil, geçişsiz fiil]
2) ayrılmak üzere olmak, hemen çıkmak

Meaning
1) to go out (e.g. on an excursion or outing), to leave, to depart, to start, to set out [ichidan verb, intransitive verb]
2) to be about to leave, to be just going out

立つ

Anlamı
1) dikilmek, ayakta durmak, ayağa kalkmak (Anlamı 立つ ile sınırlı) [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) (zor bir durumun içinde) kendini bulmak, çıkmazda olmak (Anlamı 立つ ile sınırlı)
3) (uçak, tren ile) gitmek, ayrılmak, yola çıkmak (genelde 発つ)

Meaning
1) to stand, to rise, to stand up (Meaning restricted to 立つ) [godan verb, intransitive verb]
2) to find oneself (e.g. in a difficult position) (Meaning restricted to 立つ)
3) to depart (on a plane, train, etc.) (usu. 発つ)

終わる

Anlamı
1) bitmek, sona ermek, sonuçlanmak (了る, 卒る vs. biçiminde de yazılır.) [godan fiili, geçişsiz fiil, yardımcı fiil]

Meaning
1) to finish, to end, to close (also written 了る, 卒る, etc.) [godan verb, intransitive verb, auxiliary verb]

降りる

Anlamı
1) (dağ) inmek, aşağı inmek (özellikle 下りる) [ichidan fiil, geçişsiz fiil]
2) (otobüsten) inmek, yere inmek, karaya ayak basmak (özellikle 降りる)
3) istifa etmek, emekliye ayrılmak
4) (mal vb.) bağışlanmak, verilmek
5) (don, kırağı, çiy vs.) oluşmak (özellikle 降りる)
6) (vücuttan) (kurt vs.) çıkmak/düşmek

Meaning
1) to descend (e.g. a mountain), to go down, to come down (esp. 下りる) [ichidan verb, intransitive verb]
2) to alight (e.g. from bus), to get off, to disembark, to dismount (esp. 降りる)
3) to step down, to retire, to give up, to quit
4) to be granted, to be issued, to be given (esp. 下りる)
5) to form (of frost, dew, mist, etc.) (esp. 降りる)
6) to be passed (from the body; e.g. of a roundworm) (esp. 下りる)