Menü Kapat

いらっしゃる | gelmek, gitmek| to come, to go|

Anlamı

1) Gelmek, gitmek, bulunmak [Saygı dili, godan fiili, geçişsiz fiil]
2) Yapmak [te çekimi veya de edatından sonra] [Saygı dili, godan fiili, yardımcı fiil]

Meaning

1) to come, to go, to be (somewhere) [honorific language, godan verb, intransitive verb]
2) to be (doing)  [after a -te form, or the particle “de”] [honorific language, Godan verb, auxiliary verb]