Menü Kapat

お出でなさる

Anlamı
1) gelmek, gitmek, bulunmak[saygı dili, godan fiili, geçissiz fiil]
2) Bir fiilin te çekiminde sonra kullanılarak fiilimsi yapılabilir.

Meaning
1) to come, to go, to be (somewhere)
2) -ing (after the -te form of a verb )

仰る

Anlamı
1) konuşmak, söylemek, anlatmak [ saygı dili, godan fiili, geçişli fiil ]

Meaning
1) to say, to speak, to tell, to talk [honorific language, Godan verb, transitive verb]

下さる

Anlamı
1) vermek, sunmak [saygı dili, godan fiili]
2) iyilik yapmak [saygı dili]

Meaning
1) to give, to confer, to bestow [honorific language, Godan verb]
2) to kindly do for one, to oblige, to favour, to favor [honorific language]

いらっしゃる

Anlamı

1) Gelmek, gitmek, bulunmak [Saygı dili, godan fiili, geçişsiz fiil]
2) Yapmak [te çekimi veya de edatından sonra] [Saygı dili, godan fiili, yardımcı fiil]

Meaning

1) to come, to go, to be (somewhere) [honorific language, godan verb, intransitive verb]
2) to be (doing)  [after a -te form, or the particle “de”] [honorific language, Godan verb, auxiliary verb]