Menü Kapat

閉まる | kapanmak | to be shut | しまる |

Anlamı
1) kapanmak, kapalı olmak (özellikle 閉まる) [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) sağlam olmak, kaslı/yapılı olmak (Anlamı 締まる ile sınırlı)
3) kilitli olmak, kilitlenmek
4) gerilmek, ciddileşmek
5) ayılmak, gerginleşmek

Meaning
1) to be shut, to close, to be closed (esp. 閉まる) [godan verb, intransitive verb]
2) to be firm (of a body, face, etc.), to be well-knit (Meaning restricted to 締まる)
3) to be locked
4) to tighten, to be tightened
5) to become sober, to become tense

有る | var olmak | to be | ある |

Anlamı
1) var olmak, olmak, mevcut olmak (Genellikle cansız nesneler için kullanılır.) [godan fiili, geçişsiz fiil] 
2) sahip olmak
3) yeri saptanmak, bulunmak
4) teçhizatlandırılmak, donatılmak
5) olmak, meydana gelmek

Meaning
1) to be, to exist, to live (usu. of inanimate objects) [godan verb, intransitive verb]
2) to have
3) to be located
4) to be equipped with
5) to happen, to come about