Menü Kapat

閉まる

Anlamı
1) kapanmak, kapalı olmak (özellikle 閉まる) [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) sağlam olmak, kaslı/yapılı olmak (Anlamı 締まる ile sınırlı)
3) kilitli olmak, kilitlenmek
4) gerilmek, ciddileşmek
5) ayılmak, gerginleşmek

Meaning
1) to be shut, to close, to be closed (esp. 閉まる) [godan verb, intransitive verb]
2) to be firm (of a body, face, etc.), to be well-knit (Meaning restricted to 締まる)
3) to be locked
4) to tighten, to be tightened
5) to become sober, to become tense

有る

Anlamı
1) var olmak, olmak, mevcut olmak (Genellikle cansız nesneler için kullanılır.) [godan fiili, geçişsiz fiil] 
2) sahip olmak
3) yeri saptanmak, bulunmak
4) teçhizatlandırılmak, donatılmak
5) olmak, meydana gelmek

Meaning
1) to be, to exist, to live (usu. of inanimate objects) [godan verb, intransitive verb]
2) to have
3) to be located
4) to be equipped with
5) to happen, to come about

気がある

Anlamı
1) merak etmek, merağı olmak, merak içinde olmak, ilgilenmek, ilgi göstermek [ifade, godan fiili]

Meaning
1) to have an interest (in something), to feel inclined (toward doing something) [expression, godan verb]

事がある

Anlamı
1) olmak, meydana gelmek [ifade, godan fiili]
2) geçmişte olmuşluğu var, bir zamanlar olmak, öyle bir deneyim yaşamak

Meaning
1) (for something) to have occurred, to have done (something) [expression, godan verb]
2) (for something) to happen on occasion, there are times when