Menü Kapat

申す | demek, söylemek | to say | もうす |

Anlamı
1) demek, söylemek, denilmek [mütevazı dil, godan fiil, geçişli fiil]
2) yapmak, etmek (お- veya ご- ile başlayan bir kelimeden sonra) [mütevazı dil, godan fiil, geçişli fiil]

Meaning
1) to say, to be called [humble language, godan verb, transitive verb]
2) to do (after a word beginning with お- or ご-) [humble language, godan verb, transitive verb]

起こす | kaldırmak | raise up | おこす |

Anlamı
1) kaldırmak, yükseltmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) uyandırmak, gözlerini açmak [godan fiili, geçişli fiil]
3) sebep olmak, yol açmak, sebebiyet vermek, meydana getirmek, (ısı, elektrik vs.) üretmek [godan fiili, geçişli fiil]
4) başlatmak, kurmak, bulmak, açmak [godan fiili, geçişli fiil]
5) tarla sürmek, çift sürmek, saban sürmek [godan fiili, geçişli fiil]
6) hastalanmak [godan fiili, geçişli fiil]
7) yazmak, not etmek [godan fiili, geçişli fiil]
8) (bir kart) çevirmek [godan fiili, geçişli fiil]

Meaning
1) to raise, to raise up, to set up, to pick up [godan verb, transitive verb]
2) to wake, to wake up, to waken, to awaken [godan verb, transitive verb]
3) to cause, to bring about, to lead to, to trigger, to give rise to, to create, to generate (e.g. heat, electricity), to produce [godan verb, transitive verb]
4) to start, to begin, to launch, to establish, to found, to set up, to open [godan verb, transitive verb]
5) to plough, to plow, to till [godan verb, transitive verb]
6) to fall ill with [godan verb, transitive verb]
7) to transcribe, to write down (what is spoken) [godan verb, transitive verb]
8) to turn over (a card) [godan verb, transitive verb]

壊す | kırmak | break | こわす |

Anlamı
1) kırmak, parçalamak, yıkmak, harap etmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) mahvetmek, bozmak, harap etmek [godan fiili, geçişli fiil]
3) iflas etmek, batırmak [godan fiili, geçişli fiil]

Meaning
1) to break, to destroy, to demolish [godan verb, transitive verb]
2) to wreck, to ruin, to spoil, to damage [godan verb, transitive verb]
3) to break (a bill, etc.) [godan verb, transitive verb]

話す | konuşmak | to talk | はなす |

Anlamı
1) konuşmak, görüşmek, sohbet etmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) söylemek, demek, anlatmak, açıklamak, izah etmek
3) (bir lisan) konuşmak, dil bilmek

Meaning
1) to talk, to speak, to converse, to chat [godan verb, transitive verb]
2) to tell, to explain, to narrate, to mention, to describe, to discuss
3) to speak (a language)

返す | geri vermek | to return | かえす |

Anlamı
1) geri vermek, iade etmek (özellikle 返す) [godan fiili, geçişli fiil]
2) çevirmek, devirmek, altüst etmek
3) geri ödemek, misilleme yapmak, karşılık vermek (özellikle 返す)
4) cevap vermek, yanıtlamak
5) yap … geri al (yapıp eski haline döndürmek) (fiilin -masu kökünden sonra) [yardımcı fiil, godan fiili]
6) tekrar tekrar yapmak (fiilin -masu kökünden sonra) 

Meaning
1) to return (something), to restore, to put back (esp. 返す) [godan verb, transitive verb]
2) to turn over, to turn upside down, to overturn
3) to pay back, to retaliate, to reciprocate (esp. 返す)
4) to respond (with), to retort, to reply, to say back
5) to do … back (e.g. speak back, throw back) (after the -masu stem of a verb) [auxiliary verb, godan fiili]
6) to do again, to do repeatedly (after the -masu stem of a verb)