Menü Kapat

立つ

Anlamı
1) dikilmek, ayakta durmak, ayağa kalkmak (Anlamı 立つ ile sınırlı) [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) (zor bir durumun içinde) kendini bulmak, çıkmazda olmak (Anlamı 立つ ile sınırlı)
3) (uçak, tren ile) gitmek, ayrılmak, yola çıkmak (genelde 発つ)

Meaning
1) to stand, to rise, to stand up (Meaning restricted to 立つ) [godan verb, intransitive verb]
2) to find oneself (e.g. in a difficult position) (Meaning restricted to 立つ)
3) to depart (on a plane, train, etc.) (usu. 発つ)

待つ

Anlamı
1) beklemek (Anlamı 待つ ile sınırlı) [godan fiili, geçişli fiil, geçişsiz fiil]
2) beklemek, gözlemek, hazır olmak, istekle beklemek
3) güvenmek, inanmak (genellikle olumsuz çekimde)

Meaning
1) to wait (Meaning restricted to 待つ) [godan verb, transitive verb, intransitive verb]
2) to await, to look forward to, to anticipate
3) to depend on, to need (usu. in negative form)

持つ

Anlamı
1) tutmak, almak, taşımak [godan fiili]
2) sahip olmak, edinmek
3) sürdürmek, devam ettirmek, tutmak
4) sürmek, devam etmek, devamlı olmak
5) sorumluluğunu üstlenmek, görevini yüklenmek, sorumlu olmak, başında olmak

Meaning
1) to hold (in one’s hand), to take, to carry [godan verb]
2) to possess, to have, to own
3) to maintain, to keep
4) to last, to be durable, to keep, to survive
5) to take charge of, to be in charge of

相まつ

相まつ   Diğer Yazım Şekilleri 相まつ, 相俟つ Telaffuz あいまつ aimatsu Anlamı ile ilgili olmak, ile birlikte olmak [godan fiili, geçişsiz fiil] beklemek, gözlemek, hazır olmak [arkaik,…

苛立つ

Anlamı
1) asabı bozulmak, sıkıntılanmak, kafası bozulmak, sabrı taşmak [godan fiili, geçişsiz fiil]

Meaning
1) to be irritated, to get annoyed, to lose one’s patience [godan verb, intransitive verb]