Menü Kapat

立つ | ayakta durmak | to stand | たつ |

Anlamı
1) dikilmek, ayakta durmak, ayağa kalkmak (Anlamı 立つ ile sınırlı) [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) (zor bir durumun içinde) kendini bulmak, çıkmazda olmak (Anlamı 立つ ile sınırlı)
3) (uçak, tren ile) gitmek, ayrılmak, yola çıkmak (genelde 発つ)

Meaning
1) to stand, to rise, to stand up (Meaning restricted to 立つ) [godan verb, intransitive verb]
2) to find oneself (e.g. in a difficult position) (Meaning restricted to 立つ)
3) to depart (on a plane, train, etc.) (usu. 発つ)

待つ | beklemek | to wait | まつ |

Anlamı
1) beklemek (Anlamı 待つ ile sınırlı) [godan fiili, geçişli fiil, geçişsiz fiil]
2) beklemek, gözlemek, hazır olmak, istekle beklemek
3) güvenmek, inanmak (genellikle olumsuz çekimde)

Meaning
1) to wait (Meaning restricted to 待つ) [godan verb, transitive verb, intransitive verb]
2) to await, to look forward to, to anticipate
3) to depend on, to need (usu. in negative form)

持つ | tutmak, almak | to hold | もつ |

Anlamı
1) tutmak, almak, taşımak [godan fiili]
2) sahip olmak, edinmek
3) sürdürmek, devam ettirmek, tutmak
4) sürmek, devam etmek, devamlı olmak
5) sorumluluğunu üstlenmek, görevini yüklenmek, sorumlu olmak, başında olmak

Meaning
1) to hold (in one’s hand), to take, to carry [godan verb]
2) to possess, to have, to own
3) to maintain, to keep
4) to last, to be durable, to keep, to survive
5) to take charge of, to be in charge of