Menü Kapat

合う | toplanmak | to come together | あう |

Anlamı
1) toplanmak, buluşmak, bir araya gelmek, birleşmek [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) uygun olmak, (birbirine) uymak, uygun gelmek, anlaşmak, doğru olmak [godan fiili, geçişsiz fiil]
3) yararlı olmak, adil olmak [godan fiili, geçişsiz fiil]
4) birlikte yapmak, karşılıklı yapmak (bir fiilin masu kökünden sonra) [yardımcı fiil, godan fiili]

Meaning
1) to come together, to merge, to unite, to meet [godan verb, intransitive verb]
2) to fit, to match, to suit, to agree with, to be correct [godan verb, intransitive verb]
3) to be profitable, to be equitable [godan verb, intransitive verb]
4) to do … to each other, to do … together (after the -masu stem of a verb) [auxiliary verb, godan verb]

笑う | gülmek | to laugh | わらう |

Anlamı
1) gülmek, kahkaha atmak [godan fiil, geçişli fiil]
2) gülümsemek, tebessüm etmek [godan fiil, geçişli fiil]
3) dudak bükmek, küçümsemek, alay etmek (özellikle 嗤う) [godan fiil, geçişli fiil]
4) çok şaşırmak, donup kalmak, abliyi kaçırmak (笑ってしまう veya 笑っちゃう gibi) [godan fiil, geçişli fiil]

Meaning
1) to laugh [godan verb, intransitive verb]
2) to smile [godan verb, intransitive verb]
3) to sneer, to ridicule (esp. 嗤う) [godan verb, intransitive verb]
4) to be dumbfounded, to be flabbergasted (as 笑ってしまう or 笑っちゃう) [godan verb, intransitive verb]

歌う | şarkı söylemek | to sing | うたう |

Anlamı
1) şarkı söylemek, söylemek [godan fiili, geçişli fiil, geçişsiz fiil]
2) okumak (şiir) bestelemek, yazmak (müzik/şiir) (özellikle 歌う, 詠う) [godan fiili, geçişli fiil]

Meaning
1) to sing [godan verb, transitive verb,  intransitive verb]
2) to sing (one’s praises in a poem, etc.), to compose a poem, to recite a poem (esp. 歌う, 詠う) [godan verb, transitive verb]

言う | söylemek | to say | いう |

Anlamı
1) söylemek, demek, ifade etmek, açıklamak, bildirmek [godan fiili]
2) ad koymak, isim koymak, isim vermek, adlandırmak
3) homurdanmak, söylenmek, söylenerek gitmek (Anlamı 言う ile sınırlı)

Meaning
1) to say, to utter, to declare [godan verb]
2) to name, to call
3) to go (e.g. “the alarm went ping”), to make a noise (Meaning restricted to 言う)

買う | satın almak | to buy | かう |

Anlamı
1) satın almak, almak (Batı Japonya’da 買う , こうた, こうて, vs. gibi ahenkli bir şekilde çekilir.) [godan fiili, geçişli fiil]
2) değer vermek, değerini bilmek, önem vermek
3) (belirli bir duyguyu) uyandırmak, kışkırtmak, tahrik etmek, kızıştırmak

Meaning
1) to buy, to purchase (in western Japan, 買う conjugates euphonically as こうた, こうて, etc.) [godan verb, transitive verb]
2) to value, to have a high opinion
3) to stir, to provoke, to draw upon oneself

洗う | yıkamak | to wash, to cleanse | あらう |

Anlamı
1) yıkamak, temizlemek [godan fiili, geçişli fiil]
2) araştırmak, soruşturmak, incelemek, tahkik etmek
3) günahını/suçunu affettirmek, temize çıkarmak, beraet ettirmek
4) (deniz veya nehir suyunun) kıyıya vurmak

Meaning
1) to wash, to cleanse, to rinse [godan verb, transitive verb]
2) to inquire into, to investigate
3) to purify (one’s heart)
4) to lave (e.g. shore), to wash over (e.g. deck), to sweep