Menü Kapat

植える | (bitki) dikmek | to plant | うえる |

Anlamı
1) (bitki) dikmek, (bitki) yetiştirmek [ichidan fiil, geçişli fiil]
2) yerleştirmek, nakletmek, aşılamak, koymak [ichidan fiil, geçişli fiil]
3) (bulaşıcı etken) mikrop aşılamak [ichidan fiil, geçişli fiil]
4) (fikir) aşılamak, telkin etmek [ichidan fiil, geçişli fiil]

Meaning
1) to plant, to grow, to raise [ichidan verb, transitive verb]
2) to insert, to transplant, to implant, to set (type) [ichidan verb, transitive verb]
3) to inoculate (e.g. an infectious agent) [ichidan verb, transitive verb]
4) to instill (idea, value, etc.), to inculcate [ichidan verb, transitive verb]

受ける | almak | to receive, to get | うける |

Anlamı
1) almak, edinmek [ichidan fiil, geçişli fiil]
2) yakalamak, tutmak [ichidan fiil, geçişli fiil]
3) (rüzgar, dalga, güneş ışığı) maruz kalmak, (yıldırım) çarpmak, (nazara) gelmek, (şok) uğramak [ichidan fiil, geçişli fiil]
4) (zarar) uğramak, (kayıp) uğramak, (etki) hissetmek [ichidan fiil, geçişli fiil]
5) (örn. ameliyat) geçirmek, (test) almak, (mücadele) kabul etmek [ichidan fiil, geçişli fiil]
6) (hayat, yetenek vs.) verilmek (özellikle 受ける, 享ける) [ichidan fiil, geçişli fiil]
7) komik bulmak, eğlenmek [konuşma dili, ichidan fiil, geçişsiz fiil]
8) takip etmek, varis olmak, (belli bir) aileden gelmek (özellikle 受ける, 享ける) [ichidan fiil, geçişli fiil]
9) (güneye) bakmak, (sağa) dönmek [ichidan fiil, geçişli fiil]
10) değişmiş olmak, değiştirilmek (özellikle 受ける, 承ける) [dil bilimi, ichidan fiil, geçişli fiil]
11) (rehin bırakılmış eşyayı) ücret ödeyerek almak (özellikle 請ける; şimdi en çok bileşik kelimelerde kullanılıyor) [ichidan fiil, geçişli fiil]
12) iyi karşılanmak, şöhreti yakalamak, beğenilmek (özellikle ウケる, うける) [ichidan fiil, geçişsiz fiil]

Meaning
1) to receive, to get [ichidan verb, transitive verb]
2) to catch (e.g. a ball) [ichidan verb, transitive verb]
3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.) [ichidan verb, transitive verb]
4) to sustain (damage), to incur (a loss), to suffer (an injury), to feel (influence) [ichidan verb, transitive verb]
5) to undergo (e.g. surgery), to take (a test), to accept (a challenge) [ichidan verb, transitive verb]
6) to be given (e.g. life, talent) (esp. 受ける, 享ける) [ichidan verb, transitive verb]
7) to find funny, to find humorous, to be amused (by) [colloquialism, ichidan verb, intransitive verb]
8) to follow, to succeed, to be descended from (esp. 受ける, 享ける) [ichidan verb, transitive verb]
9) to face (south, etc.) [ichidan verb, transitive verb]
10) to be modified by (esp. 受ける, 承ける) [linguistics, ichidan verb, transitive verb]
11) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee (esp. 請ける, now primarily used in compound words) [ichidan verb, transitive verb]
12) to be well-received, to become popular, to go down well (esp. ウケる, うける) [ichidan verb, intransitive verb]

捨てる | ıskarta etme | throw away | すてる |

Anlamı
1) atmak, ıskarta etmek, çöpe atmak [ichidan fiil, geçişli fiil]
2) terketmek, bırakmak [ichidan fiil, geçişli fiil]
3) vazgeçmek, bırakmak [ichidan fiil, geçişli fiil]

Meaning
1) to throw away, to cast away, to dump, to discard [ichidan verb, transitive verb]
2) to abandon, to desert, to leave [ichidan verb, transitive verb]
3) to give up, to resign [ichidan verb, transitive verb]

似る

Anlamı
1) benzemek, andırmak, gibi görünmek, (birisine) çekmek [ichidan fiil, geçişsiz fiil]
2) (durum, şart vs.) benzerlik göstermek, yakın olmak, benzer olmak [ichidan fiil, geçişsiz fiil]

Meaning
1) to resemble, to look like, to take after [ichidan verb, intransitive verb]
2) to be similar (in status, condition, etc.), to be close, to be alike, to be like [ichidan verb, intransitive verb]

呉れる | vermek | to give | くれる |

Anlamı
1) vermek, ulaştırmak (kabul eden, konuşan veya konuşana yakın biri) [ichidan fiili, geçişli fiil]
2) vermek (sık sık くれてやる gibi; kabul eden için hafif bir küçümseme belirtir.) [ichidan fiili, geçişli fiil]
3) biri için yapmak, yapma zahmetine girmek (bir fiilin te çekiminden sonra) [yardımcı fiil, ichidan fiil]
4) birinin aleyhine yapmak (bir fiilin te çekiminden sonra) [yardımcı fiil, ichidan fiil]

Meaning
1) to give, to let (one) have (the receiver is the speaker or someone close to the speaker) [ichidan verb, transitive verb]
2) to give (often as くれてやる; shows mild disdain for the receiver) [ichidan verb, transitive verb]
3) to do for one, to take the trouble to do (after the -te form of a verb) [auxiliary verb, ichidan verb]
4) to do to someone’s disadvantage (after the -te form of a verb) [auxiliary verb, ichidan verb]