Menü Kapat

こ | 子 | çocuk; yavru| child; young (animal)|

Anlamı
1) çocuk [isim, isim (son ek)]
2) (hayvan) yavru [isim, isim (son ek)]
3) genç kadın, genç geyşa (bir de 娘) [isim, isim (son ek)]
4) dal, filiz, sürgün [isim, isim (son ek)]
5) faiz [isim, isim (son ek)]
6) yeni paylaşım [kısaltma, isim, isim (son ek)]
7) (iskambil oyunu veya Çin dominosunda) kağıt dağıtmayan oyuncu [isim]
8) kuş yumurtası [arkaik, isim, isim (son ek)]
9) -ci, -cı, yapan kimse (genellikle genç kadınlar) (fiilin masu kökünden sonra) [isim (son ek)]

Meaning
1) child [noun, noun (suffix)]
2) young (animal) [noun, noun (suffix)]
3) young woman, young geisha (also 娘) [noun, noun (suffix)]
4) offshoot [noun, noun (suffix)]
5) interest [noun, noun (suffix)]
6) new shares [abbreviation, noun, noun (suffix)]
7) player who is not a dealer (in cards, mahjong, etc.) [noun]
8) bird egg [archaism, noun, noun (suffix)]
9) -er (often of young women) (after a noun or -masu stem) [noun (suffix)]

しき | 式 | denklem, formül | equation, formula |

Anlamı
1) denklem, formül, ifade [isim, isim (son ek)]
2) tören, merasim [isim, isim (son ek)]
3) stil, tarz [isim, isim (son ek)]
4) (ritsuryo) uygulama düzenlemeleri [arkaik, isim, isim (son ek)]

Meaning
1) equation, formula, expression [noun, noun (suffix)]
2) ceremony [noun, noun (suffix)]
3) style [noun, noun (suffix)]
4) enforcement regulations (of the ritsuryo) [archaism, noun, noun (suffix)]

こと | 事 | konu, mevzu | thing, matter |

Anlamı
1) konu, mevzu, mesele [isim]
2) olay, hadise, vaka, ciddi bir şey, karışıklık [isim]
3) durum, vaziyet, koşul, gidişat [isim]
4) iş, görev, mesele [isim]
5) çekimlenebilen kelimeden sonra, konuşmacının yakın hissetmediği bir şeyi gösteren bir ad öbeği meydana getirir. [isim]
6) adlaştırma son eki [isim (son ek)]
7) … süsü vermek, yalandan yapmak, yapmacık oynama [isim (son ek)]
8) takma isim, nam-ı diğer, farklı olarak bilinen (AことB gibi (A = takma ad, B = gerçek isim)) [isim]
9) ihtiyaç, gereksinim (〜ことはない gibi) [isim]
10) … yapmalısın, sana tavsiyem, o önemli [isim]

Meaning
1) thing, matter [noun]
2) incident, occurrence, event, something serious, trouble, crisis [noun]
3) circumstances, situation, state of affairs [noun]
4) work, business, affair [noun]
5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to [noun]
6) nominalizing suffix [noun (suffix)]
7) pretending to …, playing make-believe … [noun (suffix)]
8) alias, also known as, otherwise known as, or (as AことB (A = alias, B = real name)) [noun]
9) necessity, need (as 〜ことはない) [noun]
10) you should …, I advise that you …, it’s important to … (as 〜ことだ) [noun]

関係 | bağlantı | relation | かんけい |

Anlamı
1) ilgi, alaka, bağlantı, rabıta, ilişki, münasebet (‘no’ edatı alabilir) [isim, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
2) katılım, karışma, ilgilenme, dikkat (‘no’ edatı alabilir) [isim, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
3) etki, tesir, sonuç (‘no’ edatı alabilir) [isim, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
4) cinsel ilişki, cinsi münasebet [isim, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
5) … ile ilgili, -e ait, … ile ilişkili, … bağlı [isim (son ek)]

Meaning
1) relation, relationship, connection (May take the particle ‘no’) [noun, noun or participle which takes the aux. verb suru]
2) participation, involvement, concern (May take the particle ‘no’) [noun, noun or participle which takes the aux. verb suru]
3) influence, effect (May take the particle ‘no’) [noun, noun or participle which takes the aux. verb suru]
4) sexual relations, sexual relationship [noun, taking verb suru]
5) related to, connected to [noun (suffix)]