Menü Kapat

Anlamı
1) eski, önceki, geçmiş, yaşlı (‘no’ edatı alabilir) [isim]
2) ilk hareket (go, shogi vs.), açılış hareketi [isim]

Meaning
1) former, previous, old (May take the particle ‘no’) [noun]
2) first move (in go, shogi, etc.), opening move [noun]

お土産

Anlamı
1) bilinen bir yerden veya seyahat sırasında alınan hediye [kibar dil, isim]
2) ziyarete gelen kimse tarafından alınmış hediye [kibar dil]
3) istenmeyen hediye, birine verilmiş hoş olmayan bir şey (örn. tatil sırasında alınan hastalık) [kibar dil]

Meaning
1) local specialty or souvenir bought as a gift while travelling [polite language, noun]
2) present brought by a visitor [polite language]
3) something unpleasant that one is given (e.g. an illness while on vacation), unwelcome gift, disservice [polite language]

お宅

Anlamı
1) (senin) evin, (senin) ailen [saygı dili, isim]
2) (senin) kocan [saygı dili]
3) (senin) kurumun [saygı dili]
4) sen (özellikle yakın olmayan eşit statüdeki birine karşı) [saygı dili, zamir]

Meaning
1) your house, your home, your family [honorific language, noun]
2) your husband [honorific language]
3) your organization [honorific language]
4) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close) [honorific language, pronoun]

お蔭

Anlamı
1) lütuf (tanrı), inayet, nimet [isim]
2) yardım, destek
3) etki, nüfuz, tesir

Meaning
1) grace (of God), benevolence (of Buddha), blessing [noun]
2) assistance, help, aid
3) effects, influence

伯父さん

Anlamı
1) amca, dayı (伯父さん , ebeveynden büyük; 叔父さん daha genç) [mütevazı dil, samimi dil, isim]
2) yaşlı adam, bey, beyefendi, bay (genellikle 小父さん veya おじさん ; hitap) [samimi dil]
3) manibar keçi balığı (Parupeneus multifasciatus) (genelde オジサン)

Meaning
1) uncle (伯父さん is older than one’s parent and 叔父さん is younger) [honorific language, familiar language, noun]
2) old man, mister (usu. 小父さん or おじさん; vocative) [familiar language]
3) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus) (usu. オジサン)