Menü Kapat

一生懸命

Anlamı
1) büyük bir gayretle, azmederek, gayretle, bütün gücüyle, olanca kuvvetiyle, canını dişine takarak [yojijukugo, na-sıfatı, zarfsal isim, isim]

Meaning
1) very hard, with utmost effort, with all one’s might, for dear life [yojijukugo, na-adjective, adverbial noun, noun]

一杯

Anlamı
1) bir kap dolusu gerekli miktar (örn. fincan dolusu, kaşık dolusu, vs.), bir içimlik miktar (‘no’ edatı alabilir) [isim, zarf, na-sıfatı]
2) dolu [na-sıfatı]
3) bir kalamar, ahtapot, yengeç, vs. bir bot, kayık [isim]
4) tamamen, tamamıyla, tam kapasite (‘no’ edatı alabilir) [zarf, na-sıfatı]
5) çok, epey, hayli
6) hepsi … , tümü … [isim (son ek), zarfsal isim]

Meaning
1) amount necessary to fill a container (e.g. cupful, spoonful, etc.), drink (usu. alcoholic) (May take the particle ‘no’) [noun, adverb, na-adjective]
2) full [na-adjective]
3) one squid, octopus, crab, etc., one boat [noun]
4) fully, to capacity (May take the particle ‘no’) [adverb, na-adjective]
5) a lot, much
6) all of …, the entire … [noun (suffix), adverbial noun]

Anlamı
1) iyilik, menfaat, yarar [isim]
2) hatır, niyet, maksat, amaç
3) sonuç, netice, etki
4) etkili, hakkında, hususunda, -e dair/ilişkin

Meaning
1) good, advantage, benefit, welfare [noun]
2) sake, purpose, objective, aim
3) consequence, result, effect
4) affecting, regarding, concerning

以下

Anlamı
1) geçmeyen, aşmayan, ve aşağı doğru, ve altta [isim]
2) altta, alttaki, altında (örn. standart), -den aşağı, -den eksik (örn. seviye)
3) aşağıda adı geçen, aşağıdaki, bundan sonrası

Meaning
1) not exceeding, and downward, … and below [noun]
2) below (e.g. standard), under (e.g. a level)
3) the below-mentioned, the following, the rest

案内

Anlamı
1) rehberlik, yol gösterme, etrafı gösterme [isim, suru fiili alan]
2) bilgi, haber, not, bildiri, istihbarat
3) duyuru (birinin gelişini)
4) davet, çağrı
5) tanışıklık, bildik, tecrübe edilmiş

Meaning
1) guidance, leading (the way), showing around [noun, taking verb suru]
2) information, notice, notification
3) announcement (of one’s arrival)
4) invitation
5) acquaintance, knowledge