Menü Kapat

矢っ張り

Anlamı
1) aynı zamanda, aynı şekilde, de, bir de, ayrıca, ve de [zarf]
2) hâlâ, eskisi gibi
3) buna rağmen, yine de, olsa bile, her halükarda, bununla birlikte, yine de
4) beklendiği gibi

Meaning
1) too, also, likewise, either [adverb]
2) still, as before
3) even so, either way, after all, nonetheless, in any event, all the same
4) as expected

やっと

Anlamı
1) nihayet, sonunda, en sonunda [yansıma sözcük, zarf]
2) zar zor, ancak, güçbela, güçlükle, darı darına [yansıma sözcük]

Meaning
1) at last, at length [onomatopoeic or mimetic word, adverb]
2) barely, narrowly, just, by the skin of one’s teeth [onomatopoeic or mimetic word]

許り

Anlamı
1) sadece, yalnız, bir tek, sırf [edat]
2) aşağı yukarı, yaklaşık olarak
3) hemen, şimdi, biraz önce (bitirdi, vs.) (fiilin ta çekiminden sonra)
4) sanki, -miş gibi (yardımcı fiil ぬ(ん) veya sıfattan sonra; sık sık …とばかり(に))
5) vurguyu göstermek için (…とばかり(に))
6) her zaman, daima, sık sık

Meaning
1) only, merely, nothing but, no more than [particle]
2) approximately, about
3) just (finished, etc.) (after the -ta form of a verb)
4) as if to, (as though) about to (after an attributive form or auxiliary verb ぬ(ん), also often …とばかり(に))
5) indicates emphasis (often …とばかり(に))
6) always, constantly

はっきり

Anlamı
1) açıkça, apaçık, anlaşılır biçimde [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan)]
1) açık olmak, belli olmak, kesin olmak, emin olmak, belirmek (sık sık はっきりした gibi) [suru fiili alan]

Meaning
1) clearly, plainly, distinctly [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle]
2) to be clear, to be definite, to be certain, to be exact, to become clear, to clear up (often as はっきりした) [taking verb suru]

どんどん

Anlamı
1) davul çalma, vurma, vuruş, gürleme [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan)]
2) hızla, seri bir şekilde, çarçabuk [yansıma sözcük]
3) sürekli olarak, durmadan, birbiri ardına, peşpeşe, ardarda [yansıma sözcük]

Meaning
1) drumming (noise), beating, pounding, banging, booming, stamping [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle]
2) rapidly, quickly, steadily [onomatopoeic or mimetic word]
3) continuously, one after the other, in succession [onomatopoeic or mimetic word]