Menü Kapat

会議

Anlamı
1) toplantı, konferans, oturum, meclis, kongre (‘no’ edatı alabilir) [suru fiili alan, isim]

Meaning
1) meeting, conference, session, assembly, council, convention, congress (May take the particle ‘no’) [taking verb suru, noun]

過ぎる

Anlamı
1) içinden geçmek, yanından geçmek, ötesine geçmek [ichidan fiili, geçişsiz fiil]
2) (zaman) geçmek, akmak
3) süresi dolmak, bitmek, sona ermek
4) geçmek, aşmak, geride bırakmak
5) -den daha fazla olmamak (〜に過ぎない  vs. gibi)
6) fazla olmak, çok gelmek, fazla kaçmak (fiilin -masu kökünden veya sıfat kökünden sonra sık sık kullanılır.) [ichidan fiili, geçişsiz fiil, son ek]

Meaning
1) to pass through, to pass by, to go beyond [ichidan verb, intransitive verb]
2) to pass (i.e. of time), to elapse
3) to have expired, to have ended, to be over
4) to exceed, to surpass, to be above
5) to be no more than … (as 〜に過ぎない, etc.)
6) to be excessive, to be too much, to be too …  (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) [ichidan verb, intransitive verb, suffix]

苛める

Anlamı
1) kötü davranmak, zorbalık etmek, kabadayılık etmek, canını yakmak, eziyet etmek, azap çektirmek, sataşmak, zulmetmek [ichidan fiili, geçişli fiil]
2) dayanıklı olmak (örn. vücut), sert davranmak, sabretmek

Meaning
1) to ill-treat, to bully, to torment, to pick on, to tease, to be cruel to, to persecute [ichidan verb, transitive verb]
2) to be tough on (e.g. one’s body), to treat harshly

家内

Anlamı
1) (benim) eş, hanım (Anlamı かない ile sınırlı) [mütevazı dil, isim]
2) ev, aile ocağı, yuva

Meaning
1) (my) wife (Meaning restricted to かない) [humble language, noun]
2) inside the home, one’s family