Menü Kapat

ちり | 塵 | toz, toprak, kir | dust, dirt |

Anlamı
1) toz, toprak [isim]
2) çerçöp, süprüntü, çöp, döküntü, kir, çamur [isim]
3) önemsiz miktar, küçük parça (genellikle 塵ほども…ない gibi) [isim]
4) (hayatın) koşuşturma, dünyevi kaygılar, dünyanın kirliliği [isim]
5) mücadelenin hilesiz olacağını gösteren geleneksel vücut hareketleri [sumo, kısaltma, isim]

Meaning
1) dust [noun]
2) trash, garbage, rubbish, dirt [noun]
3) negligible amount, tiny bit (usu. as 塵ほども…ない) [noun]
4) hustle and bustle (of life), worldly cares, impurities of the world [noun]
5) ritual gestures indicating that a fight will be clean [sumo, abbreviation, noun]

アップ | artış, yükseltme | increasing |

Anlamı
1) artış, yükseltme, artan, çoğalan (İngilizce ‘up’ kelinesinden gelmektedir.) [isim, isim (son ek), ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
2) yükleme, karşıya yükleme, güncelleme [kısaltma, isim, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
3) yakın çekim, ayrıntı çekimi [kısaltma, isim]
4) (film) son çekim [isim, isim (son ek), ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
5) tepede toplanmış (saç), yukarıya kıvrık saç modeli [kısaltma, isim]
6) olma, oluş 
7) ısınma, ısıtma, hazırlanıyor, ısınıyor [kısaltma]
8) bitmiş olma, sona erme [isim, isim (son ek)]

Meaning
1) increasing (Word coming from English: up) [noun, noun (suffix), noun or participle which takes the aux. verb suru]
2) upload [abbreviation, noun, noun or participle which takes the aux. verb suru]
3) close-up [abbreviation, noun]
4) finishing shooting (of a film, etc.) [abbreviation, noun, noun or participle which takes the aux. verb suru]
5) upswept hairstyle [abbreviation, noun]
6) being up (i.e. leading in sports)
7) warming up [abbreviation]
8) being over, being finished [noun (suffix)]