Menü Kapat

Anlamı
1) eski, önceki, geçmiş, yaşlı (‘no’ edatı alabilir) [isim]
2) ilk hareket (go, shogi vs.), açılış hareketi [isim]

Meaning
1) former, previous, old (May take the particle ‘no’) [noun]
2) first move (in go, shogi, etc.), opening move [noun]

バテる

Anlamı
1) (yorgunluktan) tükenmek, takati kalmamak, hali olmamak, yorgun düşmek [ichidan fiili, geçişsiz fiil]

Meaning
1) to be exhausted, to be worn out [ichidan verb, intransitive verb]

アップ

Anlamı
1) artış, yükseltme, artan, çoğalan (İngilizce ‘up’ kelinesinden gelmektedir.) [isim, isim (son ek), suru fiili alan]
2) yükleme, karşıya yükleme, güncelleme [kısaltma, isim, suru fiili alan]
3) yakın çekim, ayrıntı çekimi [kısaltma, isim]
4) (film) son çekim [isim, isim (son ek), suru fiili alan]
5) tepede toplanmış (saç), yukarıya kıvrık saç modeli [kısaltma, isim]
6) olma, oluş 
7) ısınma, ısıtma, hazırlanıyor, ısınıyor [kısaltma]
8) bitmiş olma, sona erme [isim, isim (son ek)]

Meaning
1) increasing (Word coming from English: up) [noun, noun (suffix), taking verb suru]
2) upload [abbreviation, noun, taking verb suru]
3) close-up [abbreviation, noun]
4) finishing shooting (of a film, etc.) [abbreviation, noun, taking verb suru]
5) upswept hairstyle [abbreviation, noun]
6) being up (i.e. leading in sports)
7) warming up [abbreviation]
8) being over, being finished [noun (suffix)]

とんだ

Anlamı
1) düşünülemez, imkânsız, akıl almaz, tasavvur edilemez, kavranılmaz, anlaşılmaz [sıfatsal zamir]
2) korkunç, berbat
3) çok, pek, gayet [arkaik, zarf]

Meaning
1) unthinkable, unimaginable, inconceivable, unexpected [pre-noun adjectival]
2) terrible, awful, serious
3) very [archaism, adverb]

依然

Anlamı
1) hâlâ, daha, henüz [‘taru’ sıfatı, zarf (to edatı alan)]

Meaning
1) still, as yet, as it has been [‘taru’ adjective, adverb taking the ‘to’ particle, adverb]