Menü Kapat

ら | 等 | çoğul eki | pluralizing suffix |

Anlamı
1) -lar, -ler, çoğul yapma eki, çoğaltma son eki [son ek]
2) falan, filan, öyle bir şey, kadar, civarında, yaklaşık
3) adlaştırma eki (bir sıfatın kökünden sonra)

Meaning
1) pluralizing suffix [suffix]
2) or so, rough indicator of direction, location, amount, etc.
3) nominalizing suffix (after the stem of an adjective)

以後 | bundan sonra | after this | いご |

Anlamı
1) bundan sonra, bundan böyle, şimdiden sonra, şu andan itibaren [zarfsal isim, isim (zamansal)]
2) sonra, ondan sonra, o andan itibaren, o andan sonra (özellikle あれ, それ veya bir fiilin te çekiminden sonra)

Meaning
1) after this, from now on, hereafter [adverbial noun, noun (temporal)]
2) thereafter, since (then), after (esp. after あれ, それ or the -te form of a verb)