Menü Kapat

矢っ張り

Anlamı
1) aynı zamanda, aynı şekilde, de, bir de, ayrıca, ve de [zarf]
2) hâlâ, eskisi gibi
3) buna rağmen, yine de, olsa bile, her halükarda, bununla birlikte, yine de
4) beklendiği gibi

Meaning
1) too, also, likewise, either [adverb]
2) still, as before
3) even so, either way, after all, nonetheless, in any event, all the same
4) as expected

やっと

Anlamı
1) nihayet, sonunda, en sonunda [yansıma sözcük, zarf]
2) zar zor, ancak, güçbela, güçlükle, darı darına [yansıma sözcük]

Meaning
1) at last, at length [onomatopoeic or mimetic word, adverb]
2) barely, narrowly, just, by the skin of one’s teeth [onomatopoeic or mimetic word]