Menü Kapat

まみえる | 見える | tanışmak | meet |

Anlamı
1) dinleyici olmak, tanışmak, görmek [mütevazı dil, ichidan fiil, geçişsiz fiil]
2) (düşman) yüzyüze gelmek, karşılaşmak [ichidan fiil, geçişsiz fiil]
3) (özellikle bir eş/hanım gibi) hizmet etmek [ichidan fiil, geçişsiz fiil]

Meaning
1) to have an audience, to meet, to see [humble language, ichidan verb, intransitive verb]
2) to face (an enemy), to confront [ichidan verb, intransitive verb]
3) to serve (esp. as one’s wife) [ichidan verb, intransitive verb]

見える | görülmek | be seen | みえる |

Anlamı
1) görülmek, görünmek, yakında olmak [ichidan fiili, geçişsiz fiil]
2) gözükmek, görünmek [ichidan fiili, geçişsiz fiil]
3) gelmek, gelip görünmek [saygı dili, ichidan fiili, geçişsiz fiil]

Meaning
1) to be seen, to be in sight [ichidan verb, intransitive verb]
2) to look, to seem, to appear [ichidan verb, intransitive verb]
3) to come [honorific language, ichidan verb, intransitive verb]

硬い | katı | hard | かたい |

Anlamı
1) katı, sert, dayanıklı (özellikle 固い ve 堅い ağaç için, 硬い metal veya taş için) [i-sıfatı]
2) sert, sıkı, kazık gibi [i-sıfatı]
3) güçlü, dayanıklı [i-sıfatı]
4) güvenli, sağlam, dürüst, sadık [i-sıfatı]
5) inatçı, direngen, dik kafalı [i-sıfatı]
6) resmî, samimiyetsiz, ağır [i-sıfatı]

Meaning
1) hard, solid, tough (esp. 固い and 堅い for wood, 硬い for metal and stone) [i-adjective]
2) stiff, tight, wooden, unpolished (e.g. writing) [i-adjective]
3) strong, firm (not viscous or easily moved) [i-adjective]
4) safe, steady, honest, steadfast [i-adjective]
5) obstinate, stubborn [i-adjective]
6) bookish, formal, stuffy [i-adjective]