Menü Kapat

いぬ | 犬 | köpek, it | dog |

Anlamı
1) köpek, it (Canis (lupus) familiaris) [isim]
2) meraklı, hafiye, casus, ajan 
3) kaybeden, ziyan eden, yenilen, yenik, mağlûp, ezik, ezik kimse [kaba]
4) sahte, kalp, taklit, faydasız [isim (ön ek)]

Meaning
1) dog (Canis (lupus) familiaris) [noun]
2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.)
3) loser, asshole [derogatory]
4) counterfeit, inferior, useless, wasteful [noun (prefix)]

やがる | cüret etmek | to have the nerve to |

Anlamı
1) cüret etmek (Fiilin masu kökünden sonra başkasının hareketini küçük görme, tepeden bakma veya nefretini ifade etmek için kullanılır. ) [kaba, yardımcı fiil, godan fiili]

Meaning
1) to have the nerve to (after the -te form or -masu stem of a verb; indicates hatred, contempt, or disdain for another’s action) [derogatory, auxiliary verb, godan verb]

くたばる | ölmek | to die |

Anlamı
1) eşek cennetini boylamak, kalıbı dinlendirmek, nalları dikmek, ölmek [kaba, godan fiili, geçişsiz fiil]
2) hali olmamak, takati kalmamak, turşusu çıkmak, yorgunluktan ölmek

Meaning
1) to kick the bucket, to drop dead, to die, to croak [derogatory, godan verb, intransitive verb]
2) to be pooped, to be exhausted, to be knackered