Menü Kapat

パート

Anlamı
1) parça, kısım [isim]
2) belirli bir süre çalışan kişi [kısaltma]
3) yarı zamanlı (iş), kısa süreli (iş) [kısaltma]

Meaning
1) part [noun]
2) part-timer [abbreviation]
3) part-time (work) [abbreviation]

ソフト

Anlamı
1) yumuşak (‘no’ edatı alabilir) [na-sıfatı]
2) yazılım, bilgisayar programı [bilgisayar terminolojisi, kısaltma, isim]
3) yumuşak şapka, fötr şapka
4) servis edilmiş yumuşak dondurma [kısaltma]
5) softbol, beysbola benzer top oyunu [kısaltma]

Meaning
1) soft (May take the particle ‘no’) [na-adjective]
2) software [computer terminology, abbreviation, noun]
3) soft hat, felt hat [abbreviation]
soft serve ice cream [abbreviation]
5) softball [abbreviation]

スーパー

Anlamı
1) süpermarket [kısaltma, isim]
2) altyazı [kısaltma]
3) süperheterodin, sesüstü yinelenimli almaç [kısaltma]
4) harika, çok güzel, süper [isim veya fiili niteleyen]

Meaning
1) supermarket [abbreviation, noun]
2) subtitles, telop [abbreviation]
3) superheterodyne [abbreviation]
4) super [noun or verb acting prenominally]

瓦斯

Anlamı
1) gaz (maddenin hali, örn. zehirli gaz, doğal gaz) [isim]
2) benzin, gazolin, gaz, petrol
3) yoğun sis, kalın sis tabakası
4) gaz sobası, gaz fırını, gazlı ocak [kısaltma]
5) (mide ve bağırsaktaki) gaz, midede gaz toplanması, flatulans [konuşma dili]

Meaning
1) gas (state of matter, e.g. poison gas, natural gas) [noun]
2) gasoline, gas, petrol
3) dense fog, thick fog
4) gas stove, gas cooker, gas range [abbreviation]
5) flatulence, gas, wind, fart [colloquialism]

オーバー

Anlamı
1) palto [kısaltma, isim]
2) aşma, aşkın, aşırı, ötesine geçme [isim, suru fiili alan, isim veya fiili niteleyen]
3) abartılmış, abartılı, mübalağalı, aşırı tepki [na-sıfatı, isim]
4) eşitlik, berabere [spor terimi, kısaltma, isim]
5) aşırı pozlama, aşırı ışıklama, sürekspoze fotoğraf

Meaning
1) overcoat [abbreviation, noun]
2) exceeding, going over, going beyond [noun, taking verb suru, noun or verb acting prenominally]
3) exaggerated, over the top, overdrawn, overreaction [na-adjective, noun]
4) over par [sports term, abbreviation, noun]
5) overexposure