Menü Kapat

こ | 子 | çocuk; yavru| child; young (animal)|

Anlamı
1) çocuk [isim, isim (son ek)]
2) (hayvan) yavru [isim, isim (son ek)]
3) genç kadın, genç geyşa (bir de 娘) [isim, isim (son ek)]
4) dal, filiz, sürgün [isim, isim (son ek)]
5) faiz [isim, isim (son ek)]
6) yeni paylaşım [kısaltma, isim, isim (son ek)]
7) (iskambil oyunu veya Çin dominosunda) kağıt dağıtmayan oyuncu [isim]
8) kuş yumurtası [arkaik, isim, isim (son ek)]
9) -ci, -cı, yapan kimse (genellikle genç kadınlar) (fiilin masu kökünden sonra) [isim (son ek)]

Meaning
1) child [noun, noun (suffix)]
2) young (animal) [noun, noun (suffix)]
3) young woman, young geisha (also 娘) [noun, noun (suffix)]
4) offshoot [noun, noun (suffix)]
5) interest [noun, noun (suffix)]
6) new shares [abbreviation, noun, noun (suffix)]
7) player who is not a dealer (in cards, mahjong, etc.) [noun]
8) bird egg [archaism, noun, noun (suffix)]
9) -er (often of young women) (after a noun or -masu stem) [noun (suffix)]

世話 | ilgilenme | looking after | せわ |

1) ilgilenme, yardım, destek, katkı [isim, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
2) sıkıntı, zahmet [isim]
3) arabuluculuk, dostane girişim, tavsiye, tavsiye mektubu [isim, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
4) günlük hayat, günlük işler, günlük dil [isim]
5) sevamono (çağdaş yaşam hakkında Edo dönemi draması) [isim, kısaltma]

Meaning
1) looking after, help, aid, assistance [noun, noun or participle which takes the aux. verb suru]
2) trouble, bother [noun]
3) good offices, recommendation, introduction [noun, noun or participle which takes the aux. verb suru]
4) everyday life, everyday affairs, everyday language [noun]
5) sewamono (Edo-period drama about contemporary life) [noun, abbreviation]

ちり | 塵 | toz, toprak, kir | dust, dirt |

Anlamı
1) toz, toprak [isim]
2) çerçöp, süprüntü, çöp, döküntü, kir, çamur [isim]
3) önemsiz miktar, küçük parça (genellikle 塵ほども…ない gibi) [isim]
4) (hayatın) koşuşturma, dünyevi kaygılar, dünyanın kirliliği [isim]
5) mücadelenin hilesiz olacağını gösteren geleneksel vücut hareketleri [sumo, kısaltma, isim]

Meaning
1) dust [noun]
2) trash, garbage, rubbish, dirt [noun]
3) negligible amount, tiny bit (usu. as 塵ほども…ない) [noun]
4) hustle and bustle (of life), worldly cares, impurities of the world [noun]
5) ritual gestures indicating that a fight will be clean [sumo, abbreviation, noun]

時代 | periyot, evre | period, epoch | じだい |

Anlamı
1) aralık, periyot, evre, dönem, devre [isim, isim (zamansal)]
2) devir, çağ, zaman [isim, isim (zamansal)]
3) köhnelik, eskilik, eski zamandan kalmışlık, antikite [isim, isim (zamansal)]
4) antika, antik, ilk çağlardan kalma [kısaltma, isim, isim (zamansal)]

Meaning
1) period, epoch, era, age [noun, noun (temporal)]
2) the times, those days [noun, noun (temporal)]
3) oldness, ancientness, antiquity [noun, noun (temporal)]
4) antique, period piece [abbreviation, noun, noun (temporal)]

警察 | polis | police | けいさつ |

Anlamı
1) polis (‘no’ edatı alabilir) [isim]
2) polis memuru (‘no’ edatı alabilir) [kısaltma, isim]
3) polis karakolu, emniyet (‘no’ edatı alabilir) [kısaltma, isim]

Meaning
1) police (May take the particle ‘no’) [noun]
2) police officer (May take the particle ‘no’) [abbreviation, noun]
3) police station (May take the particle ‘no’) [abbreviation, noun]

鏡 | ayna | mirror | かがみ |

Anlamı
1) ayna [isim]
2) fıçı kapağı [isim]
3) kapak, bir belgenin ilk sayfasına eklenmiş yazar, tarih, amaç vs. belirten sayfa [isim, maliye terimi]
4) ayna şekilli moçi [isim, kısaltma]

Meaning
1) mirror, looking-glass [noun]
2) barrel head [noun]
3) page added at the beginning of a document mentioning its purpose, date, author, etc. [finance term, noun]
4) mirror-shaped mochi [abbreviation, noun]

急行 | acelecilik | hurrying | きゅうこう |

Anlamı
1) acelecilik, acele etme, koşturma, acele ettirme (‘no’ edatı alabilir) [isim, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
2) ekspres (tren) [kısaltma, isim]

Meaning
1) hurrying (to somewhere), rushing, hastening (May take the particle ‘no’) [noun, noun or participle which takes the aux. verb suru]
2) express (train) [abbreviation, noun]