Menü Kapat

時代 | periyot, evre | period, epoch | じだい |

Anlamı
1) aralık, periyot, evre, dönem, devre [isim, isim (zamansal)]
2) devir, çağ, zaman [isim, isim (zamansal)]
3) köhnelik, eskilik, eski zamandan kalmışlık, antikite [isim, isim (zamansal)]
4) antika, antik, ilk çağlardan kalma [kısaltma, isim, isim (zamansal)]

Meaning
1) period, epoch, era, age [noun, noun (temporal)]
2) the times, those days [noun, noun (temporal)]
3) oldness, ancientness, antiquity [noun, noun (temporal)]
4) antique, period piece [abbreviation, noun, noun (temporal)]

警察 | polis | police | けいさつ |

Anlamı
1) polis (‘no’ edatı alabilir) [isim]
2) polis memuru (‘no’ edatı alabilir) [kısaltma, isim]
3) polis karakolu, emniyet (‘no’ edatı alabilir) [kısaltma, isim]

Meaning
1) police (May take the particle ‘no’) [noun]
2) police officer (May take the particle ‘no’) [abbreviation, noun]
3) police station (May take the particle ‘no’) [abbreviation, noun]

鏡 | ayna | mirror | かがみ |

Anlamı
1) ayna [isim]
2) fıçı kapağı [isim]
3) kapak, bir belgenin ilk sayfasına eklenmiş yazar, tarih, amaç vs. belirten sayfa [isim, maliye terimi]
4) ayna şekilli moçi [isim, kısaltma]

Meaning
1) mirror, looking-glass [noun]
2) barrel head [noun]
3) page added at the beginning of a document mentioning its purpose, date, author, etc. [finance term, noun]
4) mirror-shaped mochi [abbreviation, noun]