Menü Kapat

彼処

Anlamı
1) ora, orası, orada, oraya (hem konuşandan hem de dinleyenden fiziksel uzaklıkları ifade etmek için kullanılır.) (no edatı alabilir) [zamir]
2) genital bölge, özel bölge (Anlamı sadece あすこ ve あそこ ile sınırlıdır.) [konuşma dili, isim]
3) o kadar uzak, o kadar (hem konuşandan hem de dinleyenden uzak nesneler için kullanılır.)

Meaning
1) there (place physically distant from both speaker and listener), over there, that place, yonder, you-know-where (May take the particle ‘no’) [pronoun]
2) genitals, private parts, nether regions (Meaning restricted to あすこ and あそこ) [colloquialism, noun]
3) that far (something psychologically distant from both speaker and listener), that much, that point

Anlamı
1) olayların sayımında kullanılır [sayma birimi]
2) bir kez, bir defa, bir sefer [isim]
3) oyun sayımı, her iki takımdaki oyuncuların birer vuruş sırası (beysbol)
4) olay, bölüm, kısım [konuşma dili, isim, isim (son ek)]
5) Çin’de yaşayan etnik bir grup, Çin’deki müslüman kesim [kısaltma, isim]
6) İslam, Müslümanlık, İslamiyet [kısaltma]

Meaning
1) counter for occurrences [counter]
2) a time, an instance [noun]
3) counter for games, rounds, etc., counter for innings (baseball)
4) episode, chapter, instalment [colloquialism, noun, noun (suffix)]
5) Hui (people) [abbreviation, noun]
6) Islam [abbreviation]

くっ付ける

Anlamı
1) yapıştırmak, bağlamak, birleştirmek [ichidan fiili]
2) yan yana koymak, birlikte koymak
3) birini evlendirmek [konuşma dili]

Meaning
1) to attach, to stick together, to paste, to glue [ichidan verb]
2) to place together, to put side-by-side
3) to make someone get married, to get someone hitched [colloquialism]