Menü Kapat

綺麗

Anlamı
1) güzel, hoş, şirin, sevimli, zarif [na-sıfatı]
2) temiz, ak, pak, lekesiz
3) tamamen, bütün olarak, tamamiyle, bütünüyle, iyice, tam olarak [きれいに gibi de kullanılır]

Meaning
1) pretty, lovely, beautiful, fair [na-adjective]
2) clean, clear, pure, tidy, neat
3) completely, entirely (as きれいに)

色々

Anlamı
1) çeşitli, türlü, birçok, çeşit çeşit (‘no’ edatı alabilir) [na-sıfatı, zarf, isim, zarf (to edatı alan)]
2) çeşitli renkler [arkaik, isim]

Meaning
1) various, all sorts of, variety of (May take the particle ‘no’) [na-adjective, adverb, noun, adverb taking the ‘to’ particle]
2) various colors (colours) [archaism, noun]

Anlamı
1) nahoş, uygun olmayan, hoş olmayan, tatsız, iğrenç, nefret uyandıran, tiksindirici [na-sıfatı, isim]

Meaning
1) disagreeable, detestable, unpleasant, reluctant [na-adjective, noun]

余り

Anlamı
1) kalan, artan, artık, kalıntı, fazla, fazla olan (‘no’ edatı alabilir) (Anlamı あまり ile sınırlı) [na-sıfatı, zarf, isim, isim (son ek)]
2) (değil) çok (olumsuz cümlede) [zarf]
3) fazla, aşırı, fazlaca, çok fazla (özellikle あまりに(も))
4) en uç nokta, sınır, son derece, büyük, muazzam
5) -den fazla, daha fazla, aşırı (Anlamı あまり ile sınırlı) [isim (son ek)]

Meaning
1) remainder, remnant, rest, balance, surplus, remains (of a meal), leftovers (May take the particle ‘no’) (Meaning restricted to あまり) [na-adjective, adverb, noun, noun (suffix)]
2) (not) very, (not) much (with neg. sentence) [adverb]
3) too much, excessively, overly (esp. as あまりに(も))
4) extreme, great, severe, tremendous, terrible
5) more than, over (Meaning restricted to あまり) [noun (suffix)]

真っ直ぐ

Anlamı
1) düz, dik, doğru, dümdüz, dosdoğru, dik olarak [na-sıfatı, zarf, isim]
2) dürüst, doğru sözlü, açık, hilesiz [na-sıfatı, isim]

Meaning
1) straight (ahead), direct, upright, erect [na-adjective, adverb, noun]
2) straightforward, honest, frank [na-adjective, noun]

丈夫

Anlamı
1) sağlıklı, sağlığa yarar, sağlığa yararlı, kuvvetli, yararlı, sağlam (bazen じょうふ) [na-sıfatı]

Meaning
1) healthy, robust, strong, solid, durable (sometimes じょうふ) [na-adjective]

Anlamı
1) boş zaman, uygun zaman [na-sıfatı, isim]
2) zaman (bir şey yapmak için gereken zaman) (Anlamı ひま , ヒマ ile sınırlı)
3) mola, izin, tatil [na-sıfatı, isim]
4) istifa etmek, çekilmek, ayrılmak, (birini) kovmak, (eş) boşanmak
5) hareketsiz (olma), eli yavaş (Anlamı ひま , ヒマ ile sınırlı) [na-sıfatı]
6) ayrılma, bırakma, terketme (Anlamı いとま ile sınırlı) [isim]

Meaning
1) spare time, free time, leisure [na-adjective, noun]
2) time (e.g. time it takes to do something) (Meaning restricted to ひま , ヒマ)
3) time off, day off, vacation, holiday, leave [na-adjective, noun]
4) quitting (one’s job), firing someone, divorcing (one’s spouse)
5) (being) inactive, (of one’s business) slow (Meaning restricted to ひま , ヒマ) [na-adjective]
6) leaving, departing (Meaning restricted to いとま ) [noun]

立派

Anlamı
1) olağanüstü, mükemmel, müthiş, harika [na-sıfatı]
2) övülmeye değer, takdire değer, beğenilen, itibarlı
3) yasal, kanuni, hukuki, meşru, mantıklı, akla uygun, yerinde, haklı
4) inkâr edilemez, itiraz olunamaz, su götürmez, şüphe edilmez, şüphe götürmez, tartışmasız

Meaning
1) splendid, fine, handsome, elegant, imposing, prominent [na-adjective]
2) praiseworthy, creditable, worthy
3) legal, legitimate, lawful
4) undeniable (e.g. crime), indisputable, solid