Menü Kapat

一生懸命

Anlamı
1) büyük bir gayretle, azmederek, gayretle, bütün gücüyle, olanca kuvvetiyle, canını dişine takarak [yojijukugo, na-sıfatı, zarfsal isim, isim]

Meaning
1) very hard, with utmost effort, with all one’s might, for dear life [yojijukugo, na-adjective, adverbial noun, noun]

一杯

Anlamı
1) bir kap dolusu gerekli miktar (örn. fincan dolusu, kaşık dolusu, vs.), bir içimlik miktar (‘no’ edatı alabilir) [isim, zarf, na-sıfatı]
2) dolu [na-sıfatı]
3) bir kalamar, ahtapot, yengeç, vs. bir bot, kayık [isim]
4) tamamen, tamamıyla, tam kapasite (‘no’ edatı alabilir) [zarf, na-sıfatı]
5) çok, epey, hayli
6) hepsi … , tümü … [isim (son ek), zarfsal isim]

Meaning
1) amount necessary to fill a container (e.g. cupful, spoonful, etc.), drink (usu. alcoholic) (May take the particle ‘no’) [noun, adverb, na-adjective]
2) full [na-adjective]
3) one squid, octopus, crab, etc., one boat [noun]
4) fully, to capacity (May take the particle ‘no’) [adverb, na-adjective]
5) a lot, much
6) all of …, the entire … [noun (suffix), adverbial noun]

ソフト

Anlamı
1) yumuşak (‘no’ edatı alabilir) [na-sıfatı]
2) yazılım, bilgisayar programı [bilgisayar terminolojisi, kısaltma, isim]
3) yumuşak şapka, fötr şapka
4) servis edilmiş yumuşak dondurma [kısaltma]
5) softbol, beysbola benzer top oyunu [kısaltma]

Meaning
1) soft (May take the particle ‘no’) [na-adjective]
2) software [computer terminology, abbreviation, noun]
3) soft hat, felt hat [abbreviation]
soft serve ice cream [abbreviation]
5) softball [abbreviation]

オーバー

Anlamı
1) palto [kısaltma, isim]
2) aşma, aşkın, aşırı, ötesine geçme [isim, suru fiili alan, isim veya fiili niteleyen]
3) abartılmış, abartılı, mübalağalı, aşırı tepki [na-sıfatı, isim]
4) eşitlik, berabere [spor terimi, kısaltma, isim]
5) aşırı pozlama, aşırı ışıklama, sürekspoze fotoğraf

Meaning
1) overcoat [abbreviation, noun]
2) exceeding, going over, going beyond [noun, taking verb suru, noun or verb acting prenominally]
3) exaggerated, over the top, overdrawn, overreaction [na-adjective, noun]
4) over par [sports term, abbreviation, noun]
5) overexposure

綺麗

Anlamı
1) güzel, hoş, şirin, sevimli, zarif [na-sıfatı]
2) temiz, ak, pak, lekesiz
3) tamamen, bütün olarak, tamamiyle, bütünüyle, iyice, tam olarak [きれいに gibi de kullanılır]

Meaning
1) pretty, lovely, beautiful, fair [na-adjective]
2) clean, clear, pure, tidy, neat
3) completely, entirely (as きれいに)

色々

Anlamı
1) çeşitli, türlü, birçok, çeşit çeşit (‘no’ edatı alabilir) [na-sıfatı, zarf, isim, zarf (to edatı alan)]
2) çeşitli renkler [arkaik, isim]

Meaning
1) various, all sorts of, variety of (May take the particle ‘no’) [na-adjective, adverb, noun, adverb taking the ‘to’ particle]
2) various colors (colours) [archaism, noun]

Anlamı
1) nahoş, uygun olmayan, hoş olmayan, tatsız, iğrenç, nefret uyandıran, tiksindirici [na-sıfatı, isim]

Meaning
1) disagreeable, detestable, unpleasant, reluctant [na-adjective, noun]

余り

Anlamı
1) kalan, artan, artık, kalıntı, fazla, fazla olan (‘no’ edatı alabilir) (Anlamı あまり ile sınırlı) [na-sıfatı, zarf, isim, isim (son ek)]
2) (değil) çok (olumsuz cümlede) [zarf]
3) fazla, aşırı, fazlaca, çok fazla (özellikle あまりに(も))
4) en uç nokta, sınır, son derece, büyük, muazzam
5) -den fazla, daha fazla, aşırı (Anlamı あまり ile sınırlı) [isim (son ek)]

Meaning
1) remainder, remnant, rest, balance, surplus, remains (of a meal), leftovers (May take the particle ‘no’) (Meaning restricted to あまり) [na-adjective, adverb, noun, noun (suffix)]
2) (not) very, (not) much (with neg. sentence) [adverb]
3) too much, excessively, overly (esp. as あまりに(も))
4) extreme, great, severe, tremendous, terrible
5) more than, over (Meaning restricted to あまり) [noun (suffix)]