Menü Kapat

急 | ani | sudden | きゅう |

Anlamı
1) ani, birdenbire, apansız, beklenmedik [na-sıfatı]
2) acil, ivedi [na-sıfatı]
3) dik, sarp, ani (yükseliş / düşüş / dönüş) [na-sıfatı]
4) çabuk, hızlı, süratli [na-sıfatı]
5) acil durum, kriz, tehlike [isim]
6) acele, ivedilik, acelecilik [isim]
7) (gagaku veya no tiyatrolarında) müzik sonu [isim]

Meaning
1) sudden, abrupt, unexpected [na-adjective]
2) urgent, pressing [na-adjective]
3) steep, sharp, precipitous [na-adjective]
4) rapid, swift, fast [na-adjective]
5) emergency, crisis, danger [noun]
6) urgency, hurrying, haste [noun]
7) (in gagaku or noh) end of a song [noun]

一生懸命

Anlamı
1) büyük bir gayretle, azmederek, gayretle, bütün gücüyle, olanca kuvvetiyle, canını dişine takarak [yojijukugo, na-sıfatı, zarfsal isim, isim]

Meaning
1) very hard, with utmost effort, with all one’s might, for dear life [yojijukugo, na-adjective, adverbial noun, noun]

一杯

Anlamı
1) bir kap dolusu gerekli miktar (örn. fincan dolusu, kaşık dolusu, vs.), bir içimlik miktar (‘no’ edatı alabilir) [isim, zarf, na-sıfatı]
2) dolu [na-sıfatı]
3) bir kalamar, ahtapot, yengeç, vs. bir bot, kayık [isim]
4) tamamen, tamamıyla, tam kapasite (‘no’ edatı alabilir) [zarf, na-sıfatı]
5) çok, epey, hayli
6) hepsi … , tümü … [isim (son ek), zarfsal isim]

Meaning
1) amount necessary to fill a container (e.g. cupful, spoonful, etc.), drink (usu. alcoholic) (May take the particle ‘no’) [noun, adverb, na-adjective]
2) full [na-adjective]
3) one squid, octopus, crab, etc., one boat [noun]
4) fully, to capacity (May take the particle ‘no’) [adverb, na-adjective]
5) a lot, much
6) all of …, the entire … [noun (suffix), adverbial noun]

ソフト

Anlamı
1) yumuşak (‘no’ edatı alabilir) [na-sıfatı]
2) yazılım, bilgisayar programı [bilgisayar terminolojisi, kısaltma, isim]
3) yumuşak şapka, fötr şapka
4) servis edilmiş yumuşak dondurma [kısaltma]
5) softbol, beysbola benzer top oyunu [kısaltma]

Meaning
1) soft (May take the particle ‘no’) [na-adjective]
2) software [computer terminology, abbreviation, noun]
3) soft hat, felt hat [abbreviation]
soft serve ice cream [abbreviation]
5) softball [abbreviation]