Menü Kapat

Anlamı
1) s, s harfi [isim]
2) güney, güney yönü [kısaltma]
3) kükürt, (kim.) simgesi “S” [kısaltma]
4) son yıl, Showa Dönemi’nin son yılı [ön ek, kısaltma]
5) küçük, ufak [kısaltma]
6) ikinci [kısaltma]
7) özne [kısaltma]
8) sadist, işkence yapmaktan hoşlanan [kısaltma]
9) kız kardeş, eşcinsel bir ilişkide kadın partner [kısaltma]
10) s derece ( SABCDEF ölçeğindeki en üst derece )

Meaning
1) S, s [noun]
2) south [abbreviation]
3) sulfur [abbreviation]
4) nth year in the Shōwa era (1926.12.25-1989.1.7) [prefix, abbreviation]
5) small [noun, abbreviation] 
6) second [abbreviation]
7) subject (grammar) [abbreviation]
8) sadist, sadistic [abbreviation]
9) sister, female partner in a homosexual relationship [abbreviation]
10) S rank (usu. top rank on a SABCDEF scale), S grade, best class

でも

Anlamı
1) ama, bununla birlikte, ancak [bağlaç]
2) hatta, bile [edat]
3) ama, bununla birlikte, olsa bile, rağmen, her nasıl olursa olsun, her ne şekilde
4) … veya falan
5) ya … veya … , ne … ne de …
6) sahte, yalancı, sadece sözde/ lafta [ön ek]
7) yapacak daha iyi şeyler olmadığı için

Meaning
1) but, however, though, nevertheless, still, yet, even so, also, as well [conjunction]
2) even [particle]
3) however, no matter how, even if, even though
4) … or something
5) either … or …, neither … nor …
6) pseudo-, quack, in-name-only [prefix]
7) for lack of anything better to do