Menü Kapat

あっぷあっぷ

Anlamı
1) boğulmak üzereyken çırpınma [zarf, isim, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]
2) acı çekme, kıvranma, acı çekerek

Meaning
1) floundering while nearly drowning [adverb, noun, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]
2) suffering

あっさり

Anlamı
1) kolayca, kolaylıkla [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]
2) hafifçe, hafiften [yansıma sözcük]

Meaning
1) easily, readily, quickly, flatly (refuse) [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]
2) lightly (seasoned food, applied make-up, etc.), plainly, simply [onomatopoeic or mimetic word]

敵わない

Anlamı
1) uyuşmazlık, dengi olmama, eşitsizlik [i-sıfatı]
2) çekilmez, dayanılmaz, katlanılmaz
3) yapamaz, elinden gelmez, gücü yetmez

Meaning
1) no match for [i-adjective]
2) unbearable
3) unable, can’t do, beyond one’s power