Menü Kapat

きみ | 君 | sen (zamir) | you |

Anlamı
1) sen, ahbap, dost (Genç kadınlar tarafından da konuşma dilinde kullanılır) [erkek dili, samimi dil, zamir]
2) kral, hükümdar, yönetici (orijinal anlam) [isim]

Meaning
1) you, buddy, pal (also used colloquially by young females) [male language, familiar language, pronoun]
2) monarch, ruler, sovereign, (one’s) master (orig. meaning) [noun]

伯父さん | amca, dayı | uncle | おじさん |

Anlamı
1) amca, dayı (伯父さん , ebeveynden büyük; 叔父さん daha genç) [saygı dili, samimi dil, isim]
2) yaşlı adam, bey, beyefendi, bay (genellikle 小父さん veya おじさん ; hitap) [samimi dil]
3) manibar keçi balığı (Parupeneus multifasciatus) (genelde オジサン)

Meaning
1) uncle (伯父さん is older than one’s parent and 叔父さん is younger) [honorific language, familiar language, noun]
2) old man, mister (usu. 小父さん or おじさん; vocative) [familiar language]
3) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus) (usu. オジサン)

さん | bay, bayan | Mr., Mrs. |

Anlamı
1) bey, bay, bayan, hanım (İnsan veya yer adından sonra kullanılır.) [saygı dili, samimi dil, son ek]
2) kibarlık işareti [kibar dil]

Meaning
1) Mr., Mrs., Miss, Ms., -san (after a person’s name (or position, etc.) [honorific language, fimiliar language, suffix]
2) politeness marker [polite language]

お前 | sen | you | おまえ |

Anlamı
1) sen (no edatı alabilir) [samimi dil, erkek dili, zamir]
2) (önemli birisinin) huzur, ön, hazır bulunma (Sadece おまえ ile bu anlam sağlanır.)

Meaning
1) you (May take the particle ‘no’) [familiar language, male term, pronoun]
2) presence (of a god, nobleman, etc.) (Meaning restricted to おまえ)