Menü Kapat

君 | sen (zamir) | you | きみ |

Anlamı
1) sen, ahbap, dost (Genç kadınlar tarafından da konuşma dilinde kullanılır) [erkek dili, samimi dil, zamir]
2) kral, hükümdar, yönetici (orijinal anlam) [isim]

Meaning
1) you, buddy, pal (also used colloquially by young females) [male term, familiar language, pronoun]
2) monarch, ruler, sovereign, (one’s) master (orig. meaning) [noun]

伯父さん

Anlamı
1) amca, dayı (伯父さん , ebeveynden büyük; 叔父さん daha genç) [mütevazı dil, samimi dil, isim]
2) yaşlı adam, bey, beyefendi, bay (genellikle 小父さん veya おじさん ; hitap) [samimi dil]
3) manibar keçi balığı (Parupeneus multifasciatus) (genelde オジサン)

Meaning
1) uncle (伯父さん is older than one’s parent and 叔父さん is younger) [honorific language, familiar language, noun]
2) old man, mister (usu. 小父さん or おじさん; vocative) [familiar language]
3) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus) (usu. オジサン)

兄弟

Anlamı
1) kardeş(ler), erkek ve kız [isim]
2) erkek kardeş
3) üvey kardeş
4) arkadaş, dost [samimi dil, erkek dili]

Meaning
1) siblings, brothers and sisters [noun]
2) brothers
3) siblings-in-law, brothers-in-law, sisters-in-law
4) mate, friend [familiar language, male term]

さん

Anlamı
1) bey, bay, bayan, hanım (İnsan veya yer adından sonra kullanılır.) [saygı dili, samimi dil, son ek]
2) kibarlık işareti [kibar dil]

Meaning
1) Mr., Mrs., Miss, Ms., -san (after a person’s name (or position, etc.) [honorific language, fimiliar language, suffix]
2) politeness marker [polite language]

お前

Anlamı
1) sen (no edatı alabilir) [samimi dil, erkek dili, zamir]
2) (önemli birisinin) huzur, ön, hazır bulunma (Sadece おまえ ile bu anlam sağlanır.)

Meaning
1) you (May take the particle ‘no’) [familiar language, male term, pronoun]
2) presence (of a god, nobleman, etc.) (Meaning restricted to おまえ)