Menü Kapat

見える | görülmek | be seen | みえる |

Anlamı
1) görülmek, görünmek, yakında olmak [ichidan fiili, geçişsiz fiil]
2) gözükmek, görünmek [ichidan fiili, geçişsiz fiil]
3) gelmek, gelip görünmek [saygı dili, ichidan fiili, geçişsiz fiil]

Meaning
1) to be seen, to be in sight [ichidan verb, intransitive verb]
2) to look, to seem, to appear [ichidan verb, intransitive verb]
3) to come [honorific language, ichidan verb, intransitive verb]

お宅

Anlamı
1) (senin) evin, (senin) ailen [saygı dili, isim]
2) (senin) kocan [saygı dili]
3) (senin) kurumun [saygı dili]
4) sen (özellikle yakın olmayan eşit statüdeki birine karşı) [saygı dili, zamir]

Meaning
1) your house, your home, your family [honorific language, noun]
2) your husband [honorific language]
3) your organization [honorific language]
4) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close) [honorific language, pronoun]

先生

Anlamı
1) öğretmen, hoca, usta [saygı dili, isim]
2) öğretmenin ismiyle birlikte bir saygı ifadesi gibi [saygı dili, son ek]
3) önceden var olma, insan ruhunun (doğmadan) daha önce de varolması (せんじょう) [arkaik, isim]

Meaning
1) teacher, master, doctor [honorific language, noun]
2) with names of teachers, etc. as an honorific [honorific language, suffix]
3) previous existence (Meaning restricted to せんじょう) [archaism, noun]

成る

Anlamı
1) olmak, vaki olmak, varlığını göstermek, mevcut olmak [godan fiili, geçişsiz fiil]
2) yol açmak, sebep olmak
3) oluşmak, ibaret olmak, teşekkül etmek
4) başarılı olmak, başarmak, tamamlamak
5) dönüşmek, değişmek
6) rol oynamak, payı olmak
7) terfi etmek [shogi terimi]
8) … yapmak (お+masu-kökü+になる, ご+isim+になる vs. gibi) [saygı dili, godan fiili]

Meaning
1) to become, to get, to grow, to be, to reach, to attain [godan verb, intransitive verb]
2) to result in, to prove to be
3) to consist of, to be composed of
4) to succeed, to be complete
5) to change into, to be exchanged for
6) to play a role
7) to be promoted [shogi term]
8) to do … (as お+masu-stem+になる, ご+noun+になる, etc.) [honorific language, godan verb]

Anlamı
1) saygı/kibar/mütevazı ön ek (genellikle Çince okunuşlu terimlerden önce) [saygı dili, kibar dil, mütevazı dil, ön ek]
2) saygı son eki (bir kişiyi belirten bir isimden sonra) [saygı dili, son ek]

Meaning
1) honorific/polite/humble prefix (usu. before a term with an on-yomi reading) [honorific language, polite language, humble language, prefix]
2) honorific suffix (after a noun indicating a person) [honorific language, suffix]