Menü Kapat

そろそろ | gittikçe | steadily |

Anlamı
1) yavaş yavaş, ağır ağır, acele etmeden, sükûnetle, gittikçe, adım adım, ihtiyatla [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan)]
2) yakında, biraz sonra, birazdan, çok geçmeden [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan)]

Meaning
1) slowly, quietly, steadily, gradually, gingerly [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle]
2) soon, momentarily, before long, any time now [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle]

はっきり | açıkça | clearly |

Anlamı
1) açıkça, apaçık, anlaşılır biçimde [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan)]
1) açık olmak, belli olmak, kesin olmak, emin olmak, belirmek (sık sık はっきりした gibi) [‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]

Meaning
1) clearly, plainly, distinctly [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle]
2) to be clear, to be definite, to be certain, to be exact, to become clear, to clear up (often as はっきりした) [noun or participle which takes the aux. verb suru]

どんどん | hızla | rapidly |

Anlamı
1) davul çalma, vurma, vuruş, gürleme [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan)]
2) hızla, seri bir şekilde, çarçabuk [yansıma sözcük]
3) sürekli olarak, durmadan, birbiri ardına, peşpeşe, ardarda [yansıma sözcük]

Meaning
1) drumming (noise), beating, pounding, banging, booming, stamping [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle]
2) rapidly, quickly, steadily [onomatopoeic or mimetic word]
3) continuously, one after the other, in succession [onomatopoeic or mimetic word]

すっと | düz | straight | sutto |

Anlamı
1) düz, doğru, doğrudan, dosdoğru (スーッと veすうっと daha vurgulu) [yansıma sözcük, zarf, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
2) sessizce, nazikçe, usulca [yansıma sözcük]
3) dinçleşmek, tatmin olmak [suru fiili alan]

Meaning
1) straight, quickly, directly, all of a sudden (スーッと and すうっと are more emphatic) [onomatopoeic or mimetic word, adverb, noun or participle which takes the aux. verb suru]
2) quietly, gently, softly [onomatopoeic or mimetic word]
3) to feel refreshed, to feel satisfied [taking verb suru]

屹度 | elbette | surely | きっと |

Anlamı
1) elbette, muhakkak, şüphesiz, kesinlikle; neredeyse, büyük ihtimalle (örn. %90) [yansıma sözcük, zarf]
2) sert bir biçimde, sert sert, şiddetli, ağır, ciddi bir şekilde, ciddi olarak (özellikle キッと) [yansıma sözcük]
3) boşluksuz, sıkı, katı [yansıma sözcük]
4) aniden, birdenbire, ansızın [yansıma sözcük, arkaik]

Meaning
1) surely, undoubtedly, almost certainly, most likely (e.g. 90 percent) [onomatopoeic or mimetic word, adverb]
2) sternly, severely (esp. キッと) [onomatopoeic or mimetic word]
3) having no slack, rigid, stiff, tight [onomatopoeic or mimetic word]
4) suddenly, abruptly, instantly [onomatopoeic or mimetic word, arcaism]

うねうね | dolambaçlı | winding |

Anlamı
1) dolambaçlı, yılankavi, kıvrımlı, zikzaklı [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan), ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]

Meaning
1) winding, meandering, zigzagging, zig-zag, in twists and turns, sinuously, tortuously [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle, noun or participle which takes the aux. verb suru]