Menü Kapat

やっと

Anlamı
1) nihayet, sonunda, en sonunda [yansıma sözcük, zarf]
2) zar zor, ancak, güçbela, güçlükle, darı darına [yansıma sözcük]

Meaning
1) at last, at length [onomatopoeic or mimetic word, adverb]
2) barely, narrowly, just, by the skin of one’s teeth [onomatopoeic or mimetic word]

はっきり

Anlamı
1) açıkça, apaçık, anlaşılır biçimde [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan)]
1) açık olmak, belli olmak, kesin olmak, emin olmak, belirmek (sık sık はっきりした gibi) [suru fiili alan]

Meaning
1) clearly, plainly, distinctly [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle]
2) to be clear, to be definite, to be certain, to be exact, to become clear, to clear up (often as はっきりした) [taking verb suru]

どんどん

Anlamı
1) davul çalma, vurma, vuruş, gürleme [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan)]
2) hızla, seri bir şekilde, çarçabuk [yansıma sözcük]
3) sürekli olarak, durmadan, birbiri ardına, peşpeşe, ardarda [yansıma sözcük]

Meaning
1) drumming (noise), beating, pounding, banging, booming, stamping [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle]
2) rapidly, quickly, steadily [onomatopoeic or mimetic word]
3) continuously, one after the other, in succession [onomatopoeic or mimetic word]

すっと

Anlamı
1) düz, doğru, doğrudan, dosdoğru (スーッと veすうっと daha vurgulu) [yansıma sözcük, zarf, suru fiili alan]
2) sessizce, nazikçe, usulca [yansıma sözcük]
3) dinçleşmek, tatmin olmak [suru fiili alan]

Meaning
1) straight, quickly, directly, all of a sudden (スーッと and すうっと are more emphatic) [onomatopoeic or mimetic word, adverb, taking verb suru]
2) quietly, gently, softly [onomatopoeic or mimetic word]
3) to feel refreshed, to feel satisfied [taking verb suru]

屹度

Anlamı
1) elbette, muhakkak, şüphesiz, kesinlikle; neredeyse, büyük ihtimalle (örn. %90) [yansıma sözcük, zarf]
2) sert bir biçimde, sert sert, şiddetli, ağır, ciddi bir şekilde, ciddi olarak (özellikle キッと) [yansıma sözcük]
3) boşluksuz, sıkı, katı [yansıma sözcük]
4) aniden, birdenbire, ansızın [yansıma sözcük, arkaik]

Meaning
1) surely, undoubtedly, almost certainly, most likely (e.g. 90 percent) [onomatopoeic or mimetic word, adverb]
2) sternly, severely (esp. キッと) [onomatopoeic or mimetic word]
3) having no slack, rigid, stiff, tight [onomatopoeic or mimetic word]
4) suddenly, abruptly, instantly [onomatopoeic or mimetic word, arcaism]

ゆっくり

Anlamı
1) yavaş yavaş, ağır ağır; rahat, sakin, huzurlu [yansıma sözcük, zarf, isim, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]

Meaning
1) slowly, at ease, restful [onomatopoeic or mimetic word, adverb, noun, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]

ワン

Anlamı
1) bir, 1 (Anlamı, ワン ile sınırlı) [sayısal]
2) hav hav (havlama sesi), havlama [yansıma sözcük, isim]

Meaning
1) one (Meaning restricted to ワン) [numeric]
2) woof, bark [onomatopoeic or mimetic word, noun]

限り限り

Anlamı
1) zor bela, gücü gücüne, ucu ucuna [yansıma sözcük, na-sıfatı, zarfsal isim]

Meaning
1) just barely, only just, at the very limit, at the last moment [onomatopoeic or mimetic word, na-adjective, adverbial noun]

うねうね

Anlamı
1) dolambaçlı, yılankavi, kıvrımlı, zikzaklı [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]

Meaning
1) winding, meandering, zigzagging, zig-zag, in twists and turns, sinuously, tortuously [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]

うとうと

Anlamı
1) uyuklama, hafif uyku, şekerleme, kestirme, uyuyakalma [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan), suru fiili alan]

Meaning
1) falling into a doze, dozing off, nodding off [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle, taking verb suru]