Menü Kapat

随分 | çok | very | ずいぶん |

Anlamı
1) çok, aşırı derecede, şaşırtıcı bir şekilde, önemli ölçüde, müthiş bir şekilde, korkunç bir şekilde [zarf, zarf (to edatı alan)]
2) berbat, çok kötü, iğrenç, rezil, ayıp [na-sıfatı]
3) dikkate değer, şayanı dikkat, olağanüstü, harikulâde [na-sıfatı]

Meaning
1) very, extremely, surprisingly, considerably, awfully, terribly [adverb, adverb taking the ‘to’ particle]
2) terrible, horrid, contemptible, reprehensible [na-adjective]
3) remarkable, extraordinary [na-adjective]

そろそろ | gittikçe | steadily |

Anlamı
1) yavaş yavaş, ağır ağır, acele etmeden, sükûnetle, gittikçe, adım adım, ihtiyatla [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan)]
2) yakında, biraz sonra, birazdan, çok geçmeden [yansıma sözcük, zarf, zarf (to edatı alan)]

Meaning
1) slowly, quietly, steadily, gradually, gingerly [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle]
2) soon, momentarily, before long, any time now [onomatopoeic or mimetic word, adverb, adverb taking the ‘to’ particle]

十分 | yeterli, kâfi | enough | じゅうぶん |

Anlamı
1) yeterli, kâfi, tatmin edici, pek çok [na-sıfatı]
2) yeteri kadar, yeterince, iyice, layıkıyla, adamakıllı, kusursuzca [zarf]
3) on parçaya ayırma (Anlamı 十分 ile sınırlı) [isim, suru fiili alan]

Meaning
1) enough, sufficient, plenty, adequate, satisfactory [na-adjective]
2) sufficiently, fully, thoroughly, well, perfectly [adverb]
3) division into ten (Meaning restricted to 十分) [noun, taking verb suru]

一杯 | dolu | full | いっぱい |

Anlamı
1) bir kap dolusu gerekli miktar (örn. fincan dolusu, kaşık dolusu, vs.), bir içimlik miktar (‘no’ edatı alabilir) [isim, zarf, na-sıfatı]
2) dolu [na-sıfatı]
3) bir kalamar, ahtapot, yengeç, vs. bir bot, kayık [isim]
4) tamamen, tamamıyla, tam kapasite (‘no’ edatı alabilir) [zarf, na-sıfatı]
5) çok, epey, hayli
6) hepsi … , tümü … [isim (son ek), zarfsal isim]

Meaning
1) amount necessary to fill a container (e.g. cupful, spoonful, etc.), drink (usu. alcoholic) (May take the particle ‘no’) [noun, adverb, na-adjective]
2) full [na-adjective]
3) one squid, octopus, crab, etc., one boat [noun]
4) fully, to capacity (May take the particle ‘no’) [adverb, na-adjective]
5) a lot, much
6) all of …, the entire … [noun (suffix), adverbial noun]