Menü Kapat

暫く | bir an için | for a moment | しばらく |

Anlamı
1) bir an için, bir dakikalığına [zarf, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
2) kısa bir süre, bir müddet [zarf]
3) şimdilik, şu an için [zarf]
4) uzun süre oldu, çoktandır görüşmedik [ünlem]

Meaning
1) for a moment, for a minute [adverb, noun or participle which takes the aux. verb suru]
2) for a while, for some time [adverb]
3) for the time being, for now [adverb]
4) it’s been a long time, long time no see [interjection]

最近 | geçenlerde | recently | さいきん |

Anlamı
1) geçenlerde, son zamanlarda, yakınlarda, bugünlerde, günümüzde, şu anda (‘no’ edatı alabilir) [zarfsal isim, isim (zamansal)]
2) en yakın (‘no’ edatı alabilir)

Meaning
1) recently, lately, these days, nowadays, right now (May take the particle ‘no’) [adverbial noun, noun (temporal)]
2) nearest, closest (May take the particle ‘no’)