Menü Kapat

Anlamı
1) kısa bir süre önce, az önce, az önce, hemen şimdi, demin [zarfsal isim, isim (zamansal)]

Meaning
1) a short while ago, a moment ago, just now, some time ago [adverbial noun, noun (temporal)]

Anlamı
1) on bin, 10.000 (萬 , resmi belgelerde kullanılır) [sayısal]
2) çok büyük sayı (‘no’ edatı alabilir) [isim]
3) her şey (Anlamı よろず ile sınırlı) [zarfsal isim]
4) çeşitli, türlü, birçok, çeşit çeşit (Anlamı よろず ile sınırlı) (‘no’ edatı alabilir) [arkaik, isim]

Meaning
1) 10,000, ten thousand (萬 is sometimes used in legal documents) [numeric]
2) myriad (May take the particle ‘no’) [noun]
3) everything, all (Meaning restricted to よろず) [adverbial noun]
4) various (Meaning restricted to よろず) (May take the particle ‘no’) [archaism, noun]

Anlamı
1) (yaklaşık) zaman, çevresinde, sularında, aşağı yukarı, yaklaşık (son ek gibi kullanıldığında ごろ) [isim, zarfsal isim, isim (son ek)]
2) uygun zaman (veya durum)
3) yılın belli zamanı, sezon, mevsim

Meaning
1) (approximate) time, around, about, toward (ごろ when used as a suffix) [noun, adverbial noun, noun (suffix)]
2) suitable time (or condition)
3) time of year, season