Menü Kapat

Dil Bilgisi

JAPONCA

Günümüzde yaklaşık 130 milyon insanın konuştuğu bir dildir Japonca. Ural-Altay dil ailesi içinde Altay kolu içinde yer alan bir dildir. (Türkçe’de Altay kolu içinde yer alır.) Hemen dil ailesini ve kolunu belirttik ama Japonca’nın dil ailesi belirlenmesi epey zor bir süreçtir.

Japonca, Japonya’ya tarih içinde yapılan göçler sonucu bir çok dilin etkisi altında kalmıştır. Bu da Japonca’nın dil ailesini belirlemede kararsız kalınmasına neden olmuştur. Okyanusya adalarında konuşulan dillerden, Korece’den vs. etkilenmişlerdir. Günümüzde ise dil ailesi bellidir.

Japonca’nın çeşitli dillerden etkilendiğinden bahsettik. Peki bu etkilenme sadece dil bilgisi konusunda mı olmuştur? Cevabımız “Hayır” olacak tabi. Japonca konuşuluyor, iyi güzel tamam da, peki nasıl yazılacak? Japonlar bu konuya Çince’den aldıkları Kanji denilen im/karakterle çözüm üretmişler. Yani Çince’den aldıkları kanji denilen karakterleri kullanarak Japonca yazı yazmaya başlıyorlar.

Kanji / Kanci

Japonca’da Türkçe’de olduğu gibi alfabe sistemi yoktur. Yani harfler yan yana gelip kelimeleri ifade etmez. Örneğin; Türkçe’de “çocuk” kelimesi “ç-o-c-u-k” harflerinin yan yana gelmesiyle oluşur. Ama Japonca’da “çocuk” kelimesi tek karakterle ( 子 ) ifade edilir. Bu şöyle de anlaşılmasın: Japonca’da kanjiler birleşmez. Tabi ki de birleşir. Mesela; anne ve baba anlamına gelen “親” kanji ile çocuk anlamına gelen “子” kanji birleşir ve “親子” anne, baba ve çocuk anlamına gelen kelime oluşur.

Aklınıza gelebilir. “Ben şimdi “親” karakterini nasıl okuyacağım. Diyelim ki okunuşunu bir yerden bulup öğrendiniz. Bunun gibi yaklaşık 2000 tane karakter var. Hepsini nasıl ezberleyeceğim. Daha pratik yolu yok mu ?” diye düşünebilirsiniz. Cevabımız evet. Hiragana ve katakana ile bunu sağlayabiliriz.

Hiragana ve katakana kanjilerden yola çıkılarak üretilmiş, tarihi geçmişi olan karakterlerdir. Öğrenmesi kanjilere göre daha kolaydır.

子 karakteri (hiragana) “こ” [ko] ile gösterilir ve okunur. 親 karakteri (hiragana) “おや” [oya] ile gösterilir. Latin harfleriyle okunuşunu yanlarına yazdım. Hiragana ve katakana karakterlerinin hepsine ulaşmak için ilgili bölüme bakabilirsiniz.

Hiragana ve katakana sadece kanjilerin okunuşunu belirtmek için kullanılmaz. Hiragana, edatları, bağlaçları ve fiillerin çekime uğrayan kısımlarını yazmak için ve kanjilerin “kun” okunuşunu yazmak için kullanılır. Katakana ise yabancı dilden alınan kelimeleri yazmak ve kanjilerin “on” okunuşunu yazmak için kullanılır.

“は”, “を”, “へ” hiragana karakterleri normalde sırasıyla “ha, wo, he” diye okunurken cümlede edat olarak kullanıldığında sırasıyla “wa, o, e” diye okunur.
Kanjilerin birden fazla okunuşu olabilir. Farklı kanjilerle beraber kullanıldığında farklı şekilde okunabilir. Mesela; 雨 karakteri tek başına “ame” [yağmur] diye, 雲 karakteri de tek başına “kumo” [bulut] diye okunur. Ama birleştiklerinde (雨雲) “amagumo” [yağmur bulutu] diye okunur.

Nasıl Çalışacağız ?

Öncelikle bir dili öğrenebilmek için yapılması gereken temel şeyi yapmanız gerekir. O nedir peki? TEKRAR. Hangi dili öğrenmeye çalışırsanız çalışın tekrar yapmadan hiç bir dili öğrenemezsiniz. Buna Japonca da dahildir.

Yazı sistemi olarak zor bir dildir Japonca. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın o kadar çabuk Japonca’yı öğrenirsiniz. Bir animede diyorki “Sana ihanet etmeyecek tek şey kendi çalışmalarındır.” (History’s Strongest Disciple Kenichi/ Sakaki Shio)

Kanjileri doğru yazabilmek ve öğrenebilmek için çalışma sayfalarını (henüz yayınlamadım) kullanmanız yeterli olacaktır. Dil bilgisi konusunda da hazırlayacağım Japonca sorular, testler alıştırmalar (henüz yayınlamadım) size yardımcı olacaktır.