Menü Kapat

EDATLAR

  1. Ad durum edatları [ga , (w)o , no , ni, (h)e, to, de, kara, yori, made ]
  2. Ayırıcı edatlar (wa, mo, demo, sae, koso, dake, shika, kurai/gurai, hodo, nado, bakari, ka)
  3. Cümle sonu edatları (ka, ne, yo, wa, no, na)
  4. İsimleri bağlayan edatlar (to, ya, ka)

Cümlede sadece yüklem kullanılsa bile tek başına bir anlam ifade eder. Ama tek başına bir durumla ilgili tüm özellikleri ifade edemez. Bundan dolayı cümlenin diğer öğelerini de kullanırız. Diğer öğeleri kullanırken de kelimelerle baraber bazı ekler de kullanırız. Bu eklerden edatları göreceğiz.

Konuya girmeden önce belirtelim. Japonca’da edatlar Türkçedeki gibi kelimelere bağımlı değildir. Yani büyük ünlü uyumu gibi bir kural Japonca’da olmadığı için gelen ek olduğu gibi kalır. Değişime uğramaz. Veya kelimeyi değiştirmez.

Edatlar fiiller gibi çekime uğramaz.

Edatlara Japonca’da joushi denir.