Menü Kapat

Fiil Grupları Çekimi [Tablo]

  Sözlük Çekimi  
Türkçe Kanji Hiragana Romaji Nai Ç. Masu Ç. Te Ç.

Birinci Grup Fiiller

satın almak 買う かう kau 買わ 

Kawa

買います 

Kaimasu

買って 

katte

Açığa çıkarmak, 

ifşa etmek

暴く あばく abaku 暴かない 

Abakanai

暴きます 

Abakimasu

暴いて 

abaite

Var olmak (canlılar için) 在る ある Aru ない 

nai

あります 

arimasu

あって 

atte

Gitmek 行く いく iku 行かない 

İkanai

行きます 

İkimasu

いって 

itte

Yüzmek (su) 泳ぐ およぐ oyogu 泳がない 

Oyoganai

泳ぎます 

Oyogimasu

泳いで 

oyoide

Teşvik etmek 励ます はげます hagemasu 励まさない 

Hagemasanai

励まします 

hagemashimasu

励まして 

hagemashite

Vurmak, darp etmek 打つ うつ Utsu 打たない 

Utanai

打ちます 

Uchimasu

打って 

utte

Ölmek 死ぬ しぬ Shinu 死なない 

Shinanai

死にます 

Shinimasu

死んで 

shinde

Bağırmak 叫ぶ さけぶ sakebu 叫ばない 

Sakebanai

叫びます 

Sakebimasu

叫んで 

sakende

içmek 飲む のむ nomu 飲まない 

Nomanai

飲みます 

Nomimasu

飲んで 

nonde

Kesmek 切る きる kiru 切らない 

Kiranai

切ります 

Kirimasu

切って 

kitte

İkinci Grup Fiiller

var olmak (cansızlar için) いる いる İru いない 

İnai

います 

İmasu

いて 

ite

Görmek 見る みる Miru 見ない 

Minai

見ます 

Mimasu

見て 

mite

Uyumak 寝る ねる Neru 寝ない 

Nenai

寝ます 

Nemasu

寝て 

nete

Giymek 着る きる Kiru 着ない 

Kinai

着ます 

Kimasu

着て 

kite

Yapabilmek, edebilmek 出来る できる Dekiru 出来ない 

Dekinai

出来ます 

Dekimasu

出来て 

dekite

Hatırlamak 覚える おぼえる Oboeru 覚えない 

Oboenai

覚えます 

Oboemasu

覚えて 

oboete

Üçüncü Grup Fiiller

Gelmek 来 る くる Kuru 来ない 

Konai

来ます 

Komasu

来て 

kite

Yapmak, etmek    – す る suru しない 

Shinai

します 

Shimasu

して 

shite

 

“iku”,”suru” ve “kuru” fiillerinin çekimleri düzensizdir. “iku” fiilinin sadece te çekimi istisnadır.
 
Tablo haricinceki fiillerin çekiminde önce fiilin grubu tespit edilir. Sonra kelime sonundaki hece ile aynı olan fiile benzer şekilde çekilir. Örneğin; “sagasu” (aramak) fiili sonu -su ile bitiyor. Grubu birinci grup. Bu fiile benzer olarak “hagemasu” (teşvik etmek) fiili var. [utsu fiili olamaz. Bu fiilin sonu “つ” ile bitiyor. Hagemasu fiili ise “す”ile bitiyor.] O zaman çekimi; sagasanai, sagashimasu, sagashite biçiminde olur.