Menü Kapat

İsimleri Bağlayan Edatlar

To edatı [と]

Ad durum edatı olan to edatı, isimleri bağlamada da kullanılır. Türkçe’deki “ile” edatının karşılığıdır.

Bugün Hasan ile Ali geldi. →Kyou wa Hasan to Ari ga kimashita. → 今日はハサンとアリがきました。

Bazen sayılan son isimden sonra da “to” edatı gelebilir. Anlamca bir farklılık yoktur. Yukarıdaki cümle şu şekilde de yazılabilir.

Bugün Hasan ile Ali geldi. → Kyou wa Hasan to Ari to ga kimashita. → 今日はハサンとアリとがきました。

Ayrıca üçten fazla isim kullanıldığında her isimden sonra to edatı kullanılır.

Bugün Hasan, Ali ve Ayşe geldi. →Kyou wa Hasan to Ari to Aishe to ga kimashita. → 今日はハサンとアリとアイシェとがきました。

Türkçe’de olduğu gibi bazen isimler arada to edatı kullanmadan sadece virgül (,) kullanılarak da birbirine bağlanabilir.

Bugün Hasan, Ali ve Ayşe geldi. →Kyou wa Hasan, Ari, Aishe ga kimashita. → 今日はハサン, アリ, アイシェがきました。

Ya edatı []

Birden fazla nesne bir arada toplandığında birkaç nesnenin adını saymak için kullanılır.

Dün dergi, gazete gibi şeyler (vb.) okudum. → Kinou wa zasshi ya shinbun ga yomimashita. → 昨日は雑誌や新聞が読みました。

Manavdan elma, muz gibi şeyler (vb.) aldım. → Yaoya de ringo ya koushou ga kaimashita. → 八百屋で林檎や香蕉買いました。

Yılan, akrep vb. şeyler yetiştireceğim/alacağım. → Hebi ya sasori ga kaimasu. → 蛇や蠍が買います。

Ka edatı []

Belirtilen iki isimden veya iki nesneden birinin seçilmesi gerektiğini anlatmak için kullanılır. “ya da”, “veya” anlamlarına gelir.

Ya sen ya da ben gideceğiz. → Anata ka watashi ga ikimasu. → 貴方か私がいきます。

Manavdan ya elma ya da muz al.. → Yaoya de ringo ka koushou ga kainasai. → 八百屋で林檎か香蕉買いなさい。