Menü Kapat

İstek kipi

Bir eylemin gerçekleşmesi istenirken veya bir tavsiye verileceği zaman istek kipi kullanılır. “hadi, yapalım” şeklinde cümleye anlam verir.

Düz söyleniş biçimi:

Düz söylenişi fiilin sözlük çekiminden elde edilir. Fiil gruplarına göre farklılık gösterir.

  • Birinci grup fiillerde sözlük çekiminin sonundaki –u sesi düşer, yerine –ou sesi eklenerek elde edilir.

Yomu (sözlük çekimi)

Yom (-u sesi düştü)

Yomou (istek kipi, düz) → 読もう → okuyayım/okuyalım

Japonca kelimeleri ister istemez bazen Latin harfleriyle yazmak zorunda kalıyoruz. Kelimelerin sonunda “ –ou “ diye biten sesleri “-oo” diye uzatarak okuruz. Üstteki örneği yomoo diye okuruz.
  • İkinci grup fiillerde –ru hecesi düşer, yerine “-you” sesi getirilir.

Neru (sözlük çekimi)

Ne (-ru hecesi düştü)

Neyou (istek kipi, düz) → 寝よう  → uyuyayım/uyuyalım

  • Üçüncü grup fiillerde şöyle oluyor;

Suru (sözlük çekimi)

Shiyou (istek kipi, düz) → しよう → yapayım/yapalım

Kuru (sözlük çekimi)

Koyou (istek kipi, düz) → こよう → geleyim/gelelim

Kibar söyleniş biçimi:

İstek kipinin kibar söyleniş biçimi, fiilin masu çekiminde –masu ekinin kaldırılıp yerine  -mashou (maşoo) eki getirilerek yapılır.

Yomu (sözlük çekimi)

Yomimasu (masu çekimi)

Yomi ( -masu eki düştü.)

Yomimashou (istek kipi, kibar) → 読みましょう → uyuyayım/ uyuyalım

Şimdi de fiil gruplarına göre örnekleri görelim:

son Sözlük çekimi İstek çekimi
İkinci grup fiiller -e る -eru かえる kaeru (değişmek) かえよう kaeyō
-i る -iru きる kiru (giymek) きよう kiyō
Birinci grup fiiller -す -su はなす hanasu (konuşmak) はなそう hanasō
-く -ku かく kaku (yazmak) かこう kakō
-ぐ -gu およぐ oyogu (yüzmek) およごう oyogō
-む -mu よむ yomu (okumak) よもう yomō
-ぬ -nu しぬ shinu (ölmek) しのう shinō
-ぶ -bu とぶ tobu (zıplamak) とぼう tobō
-う -(w)u かう kau (satın almak) かおう kaō
-る -ru きる kiru (kesmek) きろう kirō
-つ -tsu まつ matsu (beklemek) まとう matō
Üçüncü grup fiiller くる kuru (gelmek) こよう koyō
する suru (yapmak) しよう shiyō