Menü Kapat

Sayılar

Temel sayı sistemi

Japonca’da iki çeşit sayı sistemi vardır. Biri Çince’den gelen sayı sistemi, diğeri Japonların kendi sayı sistemleri vardır. Yon (4) ve nana (7) dışındaki tüm okunuşlar Çince okunuşlardır.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ゼロ

Zero

いち

İchi

Ni

さん

San

よん

Yon

Go

ろく

Roku

しち

Shichi

はち

Hachi

きゅう,く

Kyuu, ku

じゅう

juu

れい

rei

shi

なな

nana

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
十一

Juu ichi

十二

Juu ni

十三

Juu san

十四

Juu yon

Juu shi

十五

Juu go

十六

Juu roku

十七

Juu nana

Juu shichi

十八

Juu hachi

十九

Juu kyuu, juu ku

二十

Ni juu

30 40 50 60 70 80 90 100
三十

San juu

四十

Yon juu

五十

Go juu

六十

Roku juu

七十

Nana juu

八十

Hachi juu

九十

Kyuu juu

hyaku

200 300 400 500 600 700 800 900 1000
二百 三百 四百 五百 六百 七百 八百 九百 千, 一千
Ni hyaku San byaku Yon hyaku Go hyaku Roppyaku Nana hyaku Happyaku Kyuu hyaku Sen, issen
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
二千 三千 四千 五千 六千 七千 八千 九千
Ni sen San zen Yon sen Go sen Roku sen Nana sen Hassen Kyuu sen İchi man
20.000 二万 Ni man 1.000.000 百万 Hyaku man
30.000 三万 San man 10.000.000 千万 Sen man
40.000 四万 Yon man 100.000.000 İchi oku
50.000 五万 Go man 1.000.000.000 十億 Juu oku
60.000 六万 Roku man 10.000.000.000 百億 Hyaku oku
70.000 七万 Nana man 100.000.000.000 千億 Sen oku
80.000 八万 Hachi man 1.000.000.000.000 Chou
90.000 九万 Kyuu man 10.000.000.000.000.000 Kyou/ kei
100.000 十万 Juu man 1044 sai

10 sayısından sonraki sayılar aynı Türkçe’deki gibi söylenir. Örneğin; 14 sayısı yazılırken on ve dört sayılarının ardışık söylenmesiyle ifade edilir. Japonca’da da durum böyledir. 十四 (14) sayısı, 十 (10) ve

四 (4) sayılarının ardışık söylenmesiyle ifade edilir.

20’li sayılara gelince durum biraz farklı oluyor. Türkçe’de 20, 30, 40 vs. sayıları ifade ederken hepsinin farklı bir söyleyişi var. Japonca’da 20, 30, 40 vs. sayıları söylemek Türkçe’ye göre kolaydır. 十(10) sayısının önüne 二 (2) getirirseniz (二十)  20 sayısını elde etmiş olursunuz. 30, 40, 50 vs. sayılar da aynı şekilde yapılıyor.

Gelelim 100’lü sayılara. 100 sayını ifade etmek için 百 (hyaku) kullanıyoruz. 百 kanjinin sol tarafına 2, 3, 4… vs. sayıları ekleyerek 200, 300, 400, 500 … vs. sayıları elde ederiz. 二百 (ni hyaku:200) 200 sayısı da bu şekilde ediliyor. 300, 400, 500 … vs. sayılar da bu şeklide elde ediliyor.

100’lü sayıları ifade ederken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var: Ses değişiklikleri. 300, 600 ve 800 sayılarının Japonca karşılıklarını söylerken bu ses değişikliklerine dikkat etmemiz gerek. Nasıl söylendiğini tabloya bakarak öğrenebiliriz.

Şimdi de 1.000’li sayıları görelim. 千 (1000) sayısının sol tarafına  二(2),三(3),四(4),五(5) vs. sayıları ekleyerek 2000, 3000, 4000 vs. sayılar elde edilir. 3000 (sanzen) ve 8000 (hassen) sayılarının Japonca karşılıklarını söylerken ses değişiklikleri vardır. Bunlara dikkat edelim.

10.000’li sayıları söylerken 万 (ichi man) kanjisini kullanırız. (juu sen [十千] gibi bir ifade kullanmayız.). Bunun nedeni Japonların 10 binlik basamak sistemini kullanmasından kaynaklanıyor.

Türkçe’de binlik basamak sistemi kullanılıyor. Şöyle de diyebiliriz. Türkçe’de üç basamaktan sonra basamakları (1.000.000) ayırıyorken Japonca’da dört basamaktan sonra sayıları ayırıyoruz da denebilir. (10.0000.0000) Kitaplarda bu durumu anlatmak için farklı anlatımlar mevcuttur.

20.000 sayısını elde etmek için 万 kanjisinin sol tarafına 二 karakterini ekleyerek elde ederiz. 30 bin, 40 bin için de durum böyledir.

100.000 sayısını söylemek için  万 karakterinin sol tarafına 十 karakterini ekleriz. 200 bin sayısını oluşturabilmek için de 十 karakterinin sol tarafına 二 karakterini ekleyerek elde ederiz.

1.000.000 sayısını elde etmek için 万 karakterinin sol tarafına 百(hyaku) karakterini ekleriz.

2 milyon sayısını elde etmek için 百 karakterinin sol tarafına 二 karakterini ekleriz. 3 milyon vs. sayıları elde etmek için de 百 karakterinin sol tarafına ekleme (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) yaparız.

10 milyon sayısını elde etmek için 万 karakterinin sol tarafına 千(sen) karakterini ekleriz. 20 milyon sayısını elde etmek için 千 karakterinin sol tarafına 二 karakterini elde ederiz. 30 milyon, 40 milyon gibi sayıları elde etmek için de 千 karakterinin sol tarafına ekleme yaparız.

100 milyon sayısını elde etmek için 億 [(ichi) oku] karakterini kullanırız. 200 milyon veya benzer sayıları elde etmek için 億 karakterinin sol tarafına gerekli eklemeleri yaparız.

Daha büyük sayılar tabloda verilmiştir. Yukarıdaki anlatımlara benzer şekilde ekleme yaparak büyük sayılar elde edilir.

Şimdi de örnek sayıların okunuşlarını görelim:

43: yon juu san

89: hachi juu kyuu

28: ni juu hachi

67: roku juu nana

75: nana juu go

101: hyaku ichi

487:yon hyaku hachi juu nana

854: happyaku go juu yon

679: roppyaku nana juu kyuu

245: ni hyaku yon juu go

1089: (is)sen hachi juu kyuu

1453: sen yon hyaku go juu san

3571: sanzen go hyaku nana juu ichi

8712: hassen nana hyaku juu ni

1|0.081: ichi man | hachi juu ichi

2|0.045: ni man | yon juu go

6|8.126: roku man | hassen hyaku ni juu roku

Aşağıdaki sayıları okumak için dört basamaktan sonra | (dikey çizgi) ile ayıralım.

10|0.752: juu man | nana hyaku go juu ni

67|4.853: roku juu nana man | yon sen happyaku  go juu san

1.23|8.745: hyaku ni juu san man | hassen nana hyaku yon juu go

42.45|6.852: yon sen ni hyaku yon juu go man | roku sen happyaku go juu ni

5|64.89|2.361: go oku | roku sen yon hyaku hachi juu kyuu man | ni sen san byaku roku juu ichi

4.8|59.74|1.201: yon juu hachi oku | go sen kyuu hyaku nana juu yon man | issen ni hyaku ichi

Japonca sayılar

Yukarıda belirttiğimiz sayılar Japonca’da kullanılan Çince kökenli sayılardı. Çince kökenli sayılarla büyük sayıları ifade edebiliyorken Japonca kökenli sayılarla sadece 10’a kadar olan sayıları ifade edebiliyoruz. 10’dan büyük sayıları Çince sayılarla ifade ediyoruz. Japonca sayılar şunlardır:

1 (tane)    hitotsu          一つ

2 (tane)    futatsu (hutatsu)  二つ

3 (tane)    mitsu                三つ

4 (tane)    yottsu                四つ

5 (tane)    itsutsu                 五つ

6 (tane)    muttsu             六つ

7 (tane)    nanatsu             七つ

8 (tane)    yattsu                八つ

9 (tane)    kokonotsu         九つ

10 (tane)  too                     十

Sayıların sonundaki  つ(tsu) karakteri “tane” anlamına gelmektedir. Sadece 10 sayısının sonunda bulunmamaktadır. Ayrıca Japonca kökenli sayılar, başka şeyleri saymak için kullanıldığında kelime sonundaki つ karakteri düşmektedir.

. . . 目 me

Japon asıl sayılarının sonuna 目 (–me) eklenerek “-ıncı, -inci” anlamı verilir. Örneğin;

5 人 (go-nin) 5 kişi anlamına gelirken 5 人目 (go-nin-me) ise 5. Kişi anlamına gelir. Örnekleri çoğaltalım:

3 人目の学生は日本人です。San-nin-me no gakusei wa Nihonjin desu. Üçüncü öğrenci Japondur.

冊目の本は面白かったです。İs-satsu-me no hon wa omoshirokatta desu. Birinci kitap ilginçti.

二つ目の交差点を右に曲がってください。Futatsu-me no kōsaten o migi ni magatte kudasai. İkinci kavşaktan sağa dönün.

このコーヒーは今日 5 杯目です。Kono kōhī wa kyō go-hai-me desu. Bugün beşinci kez kahve içiyorum.

2 人目の子供は高校生です。Futa-ri-me no kodomo wa kōkōsei desu. İkinci çocuğum bir lise öğrencisi.