Menü Kapat

Sıfat-Fiil (Ortaç)

Sıfat-fiil, bir fiilin cümlede sıfat görevinde kullanılan haline denir. Diğer bir deyişle cümlede isimleri niteleyen fiil kökenli kelimelere sıfat-fiil denir. Japonca’ da sıfat-fiille ilgili farklı bir kullanım yoktur. Fiil çekimleri isimlerden önce kullanılarak sıfat-fiil elde edilmiş olur. Genelde fiillerin düz çekimleri kullanılır. Kibar çekimler ise sadece çok kibar konuşmalarda kullanılır.

Yomu hon → okunan kitap

Yomanai hon → okunmayan/okunmayacak kitap

Yonda hon → okunmuş kitap

Yomanakatta hon → okunmamış kitap